Để nói kế hoạch tương lai trong tiếng Anh, bên cạnh sử dụng thì tương lai bạn còn có thể dùng thì hiện tại be V-ing. Cùng phân biệt be going to và be v-ing để tránh nhầm lẫn nhé.

Phân biệt Be going to và Be V-ing khi nói về kế hoạch tương lai - Ảnh 1

Bạn đã biết cách phân biệt giữa be going to và be v-ing chưa?

1) Be + going to + V (nguyên mẫu)

Chỉ một hành động đã có ý định làm hoặc một dự đoán.

Ví dụ

Oh, your language is ready now.

What time are you going to leave?

Look at those dark clouds! - Yes, it is going to rain soon.

2) Be + V-ing

Chỉ hành động đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thường có thời gian cụ thể hoặc một kế hoạch lớn, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định

Ví dụ:

We are having a party next sunday. Would you like to come?

--> Giải thích: đã mời người ta thì chuyện đóphải đã được chuẩn bị hết rồi.

3) Phân biệt

Nếu đã chuẩn bị kỹ cho kế hoạch và chắc chắn nó sẽ xảy ra, bạn có thể dùng "be + V-ing" thay vì "be going to" để diễn đạt. 

Cách phổ biến nhất để nói về tương lai trong tiếng Anh là "will" hoặc "be going to", theo sau là động từ nguyên mẫu. Đặc biệt, khi nói đến kế hoạch, "be going to" được dùng nhiều hơn cả. 

Tuy nhiên, thi thoảng bạn vẫn nghe những cuộc hội thoại không giống khuôn mẫu. Chẳng hạn: 

Q: "What are you doing this weekend?"

A: "I’m meeting my sister". 

Cấu trúc trúc "be + V-ing" là thì hiện tại tiếp diễn, nhưng trong trường hợp này, chúng ta dùng nó để nói đến kế hoạch tương lai. 

Bạn hãy xem xét khác biệt giữa "be going to" và "be + V-ing" qua ví dụ sau:

  • "I’m going to play football on Saturday". 

Câu này được sử dụng khi bạn đã lập kế hoạch trong đầu nhưng có thể chưa có bất kỳ hành động thực tế nào để xác nhận nó chắc chắn xảy ra. Bên cạnh đó, việc đá bóng vào thứ bảy có lẽ không phải hoạt động thường xuyên của bạn. 

  • "I’m playing football on Saturday".

Khi nói câu này, mức độ chắc chắn của kế hoạch cao hơn câu trên. Chẳng hạn, bạn đã rủ được bạn bè hoặc thậm chí đã thuê sân vào khung giờ nhất định. Có lẽ bạn cũng thường xuyên đá bóng vào những ngày thứ bảy khác. 

Thắc mắc nhiều người học tiếng Anh đặt ra là, nếu có thể dùng cấu trúc hiện tại tiếp diễn để nói về kế hoạch tương lai, làm thế nào để không bị lẫn lộn giữa hai thì? 

Điều đó phụ thuộc vào ngữ cảnh. Khi sử dụng "be + V-ing" để nói về việc sắp diễn ra, người bản xứ thường thêm mốc thời gian vào câu (tomorrow, next Friday, at the weekend). Ngữ cảnh cũng có thể xuất hiện trong câu hỏi:

"What are you doing this weekend?"

"I’m washing the car".

Khi đó, cụm từ "this weekend" không cần được nhắc lại trong câu trả lời. 

Bài tập ứng dụng câu hỏi đuôi nâng cao

Tất tần tật kiến thức về và câu hỏi đuôi nâng cao ( Tag question)

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp