Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - phần 3

Ngữ pháp cho tiếng anh cho người mới bắt đầu - Grammar fo Beginners tiếp tục với các cấu trúc câu thường dùng như: các trường hợp chủ từ tách khỏi động từ, cách sử dụng None và No, V-ing làm chủ ngữ, Các danh từ tập thể..v..v...

TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH - TRUNG TÂM TIẾNG ANH GIÁO DỤC

Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ

Xen vào giữa là một ngữ giới từ (một giới từ mở đầu cộng các danh từ theo sau).  Các ngữ giới từ này không hề có quyết định gì tới việc chia động từ, động từ phải chia theo chủ ngữ chính.

Các thành ngữ ở bảng sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Nó sẽ đứng xen vào giữa chủ ngữ và động từ, tách ra khỏi giữa 2 thành phần đó = 2 dấu phảy và không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Ex: The actrees, along with her manager and some friends, is going to a party tonight.

Together with    along with     accompanied by    as well as

Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động từ phải chia ngôi thứ 3 số nhiều (they)

Nhưng nếu 2 đồng Chủ ngữ nối với nhau bằng or thì động từ phải chia theo danh từ đứng sau or. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ phải chia ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Ex: The actress or her manager  is going to answer the interview.

1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít

Đó là các danh từ ở bảng sau (còn gọi là các đại từ phiếm chỉ).

any +

no +

some +

singular noun

anybody

anyone

anything

singular noun

nobody

no one

nothing

singular noun

somebody

someone

something

every + singular noun

each + singular noun

everybody

everyone

everything

 

either *

neither*

 

Either and neither are singular if thay are not used with or and nor

either (1 trong 2) chỉ dùng cho 2 người hoặc 2 vật.  Nếu 3 người (vật) trở lên phải dùng any.
neither (không một trong hai) chỉ dùng cho 2 người, 2 vật. Nếu 3 người (vật) trở lên dùng not any.
Ex: Neither of his chutes opens as he plummets to the ground
Ex: Not any of his pens is able to be used.

 

 tieng anh, hoc tieng anh, hoc tieng anh online, hoc tieng anh hieu qua, cach hoc tieng anh, ngu phap tieng anh, anh ngu, phuong phap hoc tieng anh, giao vien tieng anh, giao vien ban ngu, tai lieu hoc tieng anh, tai lieu tieng anh, luyen thi tieng anh, luyen thi ngoai ngu, tieng anh co ban, ngu phap cho nguoi moi bat dau, english time, Grammar for Beginners

 

Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu

2. Cách sử dụng None và No

Nếu sau None of the là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít.  Nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

none + of the + non-count noun + singular verb
none + of the + plural count noun + plural verb

Ex: None of the counterfeit money has been found.
Ex: None of the students have finished the exam yet.
Nếu sau No là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít nhưng nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều

no + {singular noun/non-count noun} + singular verb

no + plural noun + plural verb

Ex: No example is relevant to this case.
3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng không)

Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor.  Nếu danh từ đó là số ít thì dộng từ đó chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Neither/ either + noun + nor/or + plural noun + plural verb

Neither/ either + noun + nor/or + singular noun + singular verb

Ex: Neither John nor his friends are going to the beach today.
Ex: Either John or his friends are going to the beach today.
Ex: Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.
Ex: Either John or Bill is going to the beach today.

4. V-ing làm chủ ngữ

Khi V-ing dùng làm chủ ngữ thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số ít
Người ta sẽ dùng V-ing khi muốn diễn đạt 1 hành động cụ thể xảy ra nhất thời nhưng khi muốn diễn đạt bản chất của sự vật, sự việc thì phải dùng danh từ
Ex: Dieting is very popular today.
Ex: Diet is for those who suffer from a cerain disease.

Động từ nguyên thể cũng có thể dùng làm chủ ngữ và động từ sau nó sẽ chia ở ngôi thứ 3 số ít.  Nhưng người ta thường dùng chủ ngữ giả it để mở đầu câu.
Ex: To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.

5. Các danh từ tập thể

Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các dại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít.

 • Congress
 • family
 • group
 • committee
 • class
 • Organization
 • team
 • army
 • club
 • crowd
 • Government
 • jury
 • majority*
 • minority
 • public


Ex: The committee has met, and it has rejected the proposal.

Tuy nhiên nếu động từ sau những danh từ này chia ở ngôi thứ 3 số nhiều thì câu đó ám chỉ các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ:
Ex: Congress votes for the bill.

*(Congress are discussing about the bill. (some agree, some disagree)).(TOEFL không bắt lỗi này).
Danh từ the majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ


The majority + singular verb
the majority of the + plural noun + plural verb

Ex: The majority believes that we are in no danger.
Ex: The majority of the students believe him to be innocent.
the police/sheep/fish + plural verb
Ex: The sheep are breaking away
Ex: The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank

 

Xem thêm:

Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - tiếp theo

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - phần 3, tieng anh, hoc tieng anh, hoc tieng anh online, hoc tieng anh hieu qua, cach hoc tieng anh, ngu phap tieng anh, anh ngu, phuong phap hoc tieng anh, giao vien tieng anh, giao vien ban ngu, tai lieu hoc tieng anh, tai lieu tieng anh, luyen thi tieng anh, luyen thi ngoai ngu, tieng anh co ban, ngu phap cho nguoi moi bat dau, english time, Grammar for Beginners

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Ginseng English – Lấy Sự Tương Tác Làm Trọng Tâm Đào Tạo

Sự tương tác giữa giáo viên và học viên là một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc học ngoại ngữ. Một trong những trường Anh ngữ chú trọng vào điều này là Ginseng English.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017