Vài trò của kế toán quản trị là thu thập và cung cấp thông tin thích hợp và nhanh chóng cho các nhà quản lý để họ thực hiện viêc điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức và ra quyết định. Làm thế nào để nhận được chứng nhận kế toán quản trị?

Làm thế nào để nhận được chứng nhận kế toán quản trị? - Ảnh 1

Bạn đã biết đến những chứng nhận trong lĩnh vực kế toán quản trị chưa?

1. Chứng nhận kế toán quản trị là gì?

Chứng nhận này được trao cho các chuyên gia tài chính, những người quan tâm đến nhu cầu tài chính của một công ty. Những người này là các bên liên quan trong việc ra quyết định dựa trên các mục tiêu của lĩnh vực họ học được trong các chứng chỉ kế toán mà họ đủ điều kiện. Họ có được các kỹ năng cho phép họ quản lý vai trò quản lý tăng trưởng kinh doanh một cách bền vững.

2. Trình độ chuyên môn để trở thành một kế toán quản trị

Chứng nhận kế toán quản trị được chứng nhận là một kỹ năng quan trọng, cung cấp tập trung vào lập kế hoạch tài chính, phân tích, đánh giá rủi ro và các lĩnh vực quan trọng khác. Trình độ cần thiết để trở thành một kế toán viên bao gồm:

 • Bằng cử nhân từ một trường đại học có uy tín, thể hiện sự hiểu biết của bạn về các môn học như tài chính
 • Tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong bất kỳ công ty nào trong vai trò tương đương
 • Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên thì bạn có thể ngồi kiểm tra chứng nhận kế toán quản lý được chứng nhận, diễn ra trong hai phần.

Các đối tượng đánh giá cốt lõi trong CMA

Trong quá trình kiểm tra CMA, các bài kiểm tra được đánh giá về các đối tượng sau:

Phần 1

 • Quyết định báo cáo tài chính bên ngoài
 • Lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý chi phí
 • Kiểm soát nội bộ

Phần 2

 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích quyết định
 • Quản lý rủi ro
 • Quyết định đầu tư
 • Đạo đức nghề nghiệp

3. Cơ hội việc làm cho các chuyên gia CMA

Các chuyên gia CMA có thể áp dụng cho các vị trí quản lý tại các công ty tài chính và kế toán, chẳng hạn như:

 • Quản lý và Kế toán chi phí
 • Kế toán tài chính
 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Quản lý Tư vấn & Quản lý Hiệu suất

4. Chứng nhận kế toán khác

Ngoài CMA, còn có các chứng chỉ kế toán thay thế cũng có sẵn, chẳng hạn như ACCA và AAT. Trình độ AAT là bước đầu tiên để tham gia vào lĩnh vực này, trong khi trình độ ACCA giúp bạn có một sự nghiệp nghiêm ngặt và bổ ích hơn do sự liên quan kỹ thuật của nó. Trình độ AAT có thể giúp bạn bỏ qua một năm ACCA, cho phép bạn leo lên thang nhanh hơn. AAT là khía cạnh kỹ thuật và nền tảng của kế toán tài chính, trong khi ACCA là trình độ cấp độ nâng cao của kế toán cho các nhà quản lý và các chuyên gia khác. Ngoài ra, kế toán quản lý toàn cầu (CGMA) là một mô hình kiểm tra tương đối mới hơn, đang trở nên phổ biến trong các chuyên gia tài chính.

TOP 10 trường đại học có điểm đầu vào cao nhất nước Anh

Điều gì thu hút du học sinh lựa chọn Anh quốc sau dịch Covid-19?

Theo SI-UK