Với việc thiếu nhiều giáo viên, tỉnh Gia Lai đã gấp rút bổ sung hơn 700 giáo viên cho các khối trường để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Hội thảo triển vọng nghề nghiệp - định cư cùng 6 đại diện trường Monash Uni

Hà Nội quá tải sĩ số học sinh lớp 1

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1947/UBND-NC  về việc triển khai công tác sắp xếp trường lớp và đảm bảo nhu cầu giáo viên phục vụ năm học 2018-2019. Theo đó, hơn 700 giáo viên trên địa bàn được tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học 2018 - 2019.

Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, trường hợp địa phương chưa sử dụng hết số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, đề nghị sử dụng nguồn ngân sách địa phương để chi trả cho số giáo viên hợp đồng trong hạn mức biên chế. Do đó, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyển dụng hợp đồng 745 giáo viên, trong đó chú trọng tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học trong phạm vi biên chế. Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển vào biên chế đối với số giáo viên này, hợp đồng được thực hiện cho đến khi có kết quả tuyển dụng biên chế giáo viên năm 2018.

Kiểm tra biên chế và bổ sung giáo viên ở các tỉnh vùng sâu, vùng khó khăn - Ảnh 1

Cũng theo quyết định này, tỉnh Gia Lai sẽ rà soát biên chế số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp khác, nếu không có nhu cầu sử dụng sẽ đề xuất cắt giảm, chuyển biên chế cho sự nghiệp giáo dục.

Ông Phạm Văn Căn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: Việc UBND tỉnh Gia Lai cho phép tuyển dụng giáo viên dịp đầu năm học là biện pháp căn cơ, tháo gỡ khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương. Việc làm này góp phần giải quyết được nguy cơ có trường lớp, có học sinh mà không có giáo viên, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai.

Mô hình giáo dục đại học bị gò bó, công kềnh cần sớm phải thay đổi

Đối thoại cùng GS Hồ Ngọc Đại về cải cách tiếng Việt

Kênh Tuyển Sinh - Trang Nguyễn