Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2018

Học viện ngân hàng

  • Địa chỉ: 12 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 3852 1305 - Fax: (04) 3852 5024
  • Email: info@hvnh.edu.vn - Website: www.hvnh.edu.vn
  • Ký hiệu trường: NHH

Giới thiệu Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng Hà Nội (nguyên là Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng, được thành lập ngày  13/09/1961 theo Quyết định số 3072/VG của Thủ tướng Chính phủ) là tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Học viện Ngân hàng được thành lập ngày 09/02/1998, theo Quyết định số 30/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 Học viện Ngân Hàng

Học viện Ngân hàng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; Tổ chức NCKH và công nghệ về ngân hàng; Thực hiện hợp tác về đào tạo và NCKH ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước.

Học viện Ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 48/QĐ-NHNN ngày 12/01/2004 của Thống đốc NHNN VN, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của NHNN VN và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện có trụ sở chính tại Hà Nội, Viện NCKH Ngân hàng, các phân viện Bắc Ninh, Phú Yên và Cơ sở đào tạo Hà Tây.

Trong giai đoạn hơn 10 năm, Học viện Ngân hàng đã phát triển không ngừng. Từ một trường đại học chuyên đào tạo lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Học viện Ngân hàng đã mở rộng đào tạo đa ngành. Trình đọ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngân hàng đã đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho nền kinh tế và góp phần khẳng định vị thế của Học viện Ngân hàng trên thị trường lao động.

Đây cũng là giai đoạn Học viện Ngân hàng phát triển mạnh các hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế thông qua các chương trình trao đổi giảnh viên, sinh viên, liên kết đào tạo với nhiều trường đại học có uy tín trên thế giới. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ của Học viện Ngân hàng trong giai đoạn này đã tạo nên động lực nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp có hiệu quả cho nền kinh tế.

Phương thức tuyển sinh

Học viện Ngân hàng dành ít nhất 90% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Học viện Ngân hàng dành không quá 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng, xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ trung học phổ thông) vào các ngành phù hợp.

Các chuyên ngành đào tạo của Học viện Ngân hàng

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu
Luật Kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01 300
Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, D09 450
Ngôn ngữ Anh 7220201 150
Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 500
Tài chính - Ngân hàng 7340201 1200
Kế toán  7340301 650
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 200
Kinh tế đầu tư 7340120  

Các chương trình liên kết đào tạo Học viện Ngân hàng

+ Liên kết với Hiệp hội ngân hàng, các Trung tâm đào tạo của các ngân hàng thương mại cho các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức

+ Liên kết với Tập đoàn Tyndale - Singapore & Edexcel và Đại học Sunderland - Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

+ Liên kết với Đại học Birmingham –  Vương quốc Anh: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Master of  Science – Banking & Finance)

+ Liên kết với Đại Luật & Kinh tế Berlin - CHLB Đức: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán Tài chính & Quản trị (Master in Financial and Mangerial Accounting)

+ Liên kết với Viện Công nghệ châu Á – AIT: Chương trình đào tạo Thạc sĩ công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

+ Liên kết  hợp tác song phương với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tây Nam Trung Quốc, Học viện Tài chính - CHLB Nga, Học viện Tài chính Ngân hàng Đài Loan, Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Quốc gia Cao Hùng - Đài Loan...

+ Liên kết với Học viện Ngân hàng Lào: Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành tài chính – ngân hàng cho Ngân hàng Quốc gia CHDCND Lào.

Theo Học viện Ngân Hàng