Học viện Kỹ thuật Mật mã

  • Địa chỉ trụ sở chính: 141 đường Chiến Thắng, Tân triều, Thanh trì, thành phố Hà nội.
  • Điện thoại: 04.38544244 – 04.38543024 – 04.385520251 - E-mail: kma@hn.vnn.vn
  • Địa chỉ website chính thức: http://actvn.edu.vn/
  • Ký hiệu trường: KMA

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Mật mã

  • Cơ sở I: Số 141-Đường Chiến Thắng, Tân triều, Thanh Trì, Hà Nội;
  • Cơ sở II: Số 105 Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
  • Cơ sở III: Số 17 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Học viện Kỹ thuật Mật Mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trường đại học được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 trên cơ sở sát nhập Trường Đại học Kỹ thuật Mật mã (05/6/1985) và Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật Mật mã (17/2/1980). Trụ sở của Học viện được đặt tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Học viện là cơ sở duy nhất của Việt Nam có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đây còn là nơi đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ yếu, sỹ quan chỉ huy kỹ thuật mật mã cho quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia và CuBa. Hiện nay Học viện đào tạo hệ dân sự ngành CNTT (chuyên ngành An toàn thông tin).

Học viện Kỹ thuật Mật mã, tiền thân là Trường Cán bộ Cơ yếu Trung ương (15-4-1976), Trường Đại học Kỹ thuật Mật mã (05-6-1985) và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mật mã (20-3-1980), được thành lập ngày 17-02-1995 trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kỹ thuật Mật mã và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mật mã.

Học viện Kỹ thuật Mật mã là Trung tâm duy nhất của Việt nam có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu Khoa học Công nghệ Mật mã của ngành Cơ yếu Việt nam. Tham gia xây dựng phương hướng phát triển Khoa học Công nghệ Mật mã phục vụ yêu cầu phát triển Ngành cơ yếu Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang được bí mật, an toàn, nhanh chóng và chính xác.

Đào tạo Chuyên ngành An toàn Thông tin (Ngành Công nghệ Thông tin) đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Học viện Kỹ thuật Mật mã đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cơ yếu Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Kỹ thuật Mật mã có mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các Cơ quan nghiên cứu, các Trường Đại học, các Trung tâm Khoa học Công nghệ Quốc gia, Quân sự, các Viện nghiên cứu chuyên ngành ...trong nước và ngoài nước theo Chiến lược hợp tác quốc tế của Ban Cơ yếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Điểm xét tuyển là tổng điểm của một trong ba tổ hợp môn xét tuyển (có tính điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành):

+ A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

+ A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

+ D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

- Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc đã hoàn thành chương trình học văn hóa tương đương THPT có đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển sinh đại học năm 2018 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch tuyển sinh chung về thời gian tại các đợt xét tuyển đại học năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các đăng ký xét tuyển: Theo các phương thức đăng ký xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành nghề đào tạo

 

TT Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn 
1
Các ngành đào tạo đại học          
1.1
Công nghệ thông tin 7480201 200 A00 A01 D90
1.2
An toàn thông tin 7480202 420 A00 A01 D90
1.3
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 100 A00 A01 D90
         

 

 

Theo Học viện Kỹ Thuật Mật Mã