HỌC VIỆN QUÂN SỰ - HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN QUÂN SỰ - ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Học viện Khoa học Quân sự

Số 322, Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: (04)35659449 – (069)569415

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG (hệ quân sự): NQH (THI PHÍA BẮC); NQS (THI PHÍA NAM)

KÝ HIỆU TRƯỜNG (hệ dân sự): DNH (THI PHÍA BẮC); DNS (THI PHÍA NAM)

TỔNG CHỈ TIÊU: 250

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học cho quân đội:

100

- Trinh sát kỹ thuật

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D860202

A

 

- Ngôn ngữ Anh

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D220201

D1

 

- Ngôn ngữ Nga

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D220202

D1,D2

 

- Tiếng Trung Quốc

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D220204

D1,D2,D3,D4

 

- Quan hệ quốc tế

Thi phía Bắc ghi: NQH, thi phía Nam ghi NQS

D310206

D1

 

Các ngành đào tạo đại học hệ dân sự

150

- Ngôn ngữ Anh

Thi phía Bắc ghi: DNH, thi phía Nam ghi DNS

D220201

D1

 

- Ngôn ngữ Trung quốc

Thi phía Bắc ghi: DNH, thi phía Nam ghi DNS

D220204

D1,D2,D3,D4

 

 

* Tuyển sinh trong cả nước

*Hệ đại học quân sự: Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh Nam. Các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng tuyển sinh 10% chỉ tiêu là nữ.

- Học viên quân đội ở nội trú.

*Hệ đại học dân sự: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.

Những tin tức đang được quan tâm:

Tuyển sinh - thông tin tuyển sinh - xét tuyển, tỉ lệ chọi

Điểm thi đại học - điểm chuẩn đại học - điểm thi

Kênh Tuyển Sinh