Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

  • 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
  • ĐT : (08) 38.505.70 - 38.508.269.
  • Website: http://www.stu.edu.vn
  • Ký hiệu trường: DSG

Giới thiệu trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn-STU là một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học này được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Thành phố Hồ Chí Minh, một trường được thành lập bằng quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được đổi tên gọi như hiện nay bằng quyết định số 7/2005/QĐ-TTg tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hiện có quan hệ đào tạo với Đại học Troy (Hoa Kỳ).

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ: Trung học, Cao đẳng, Đại học; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng công nghệ, có phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ giỏi phù hợp ngày càng cao nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, của đất nước, của cộng đồng và nhu cầu học tập của nhân dân.

Các chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

 

Mã ngành

Ngành học

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

7210402

 

Thiết kế công nghiệp

 

 

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ

Ngữ văn, NK (Vẽ), Ngoại ngữ

100

 

 

7340101

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Ngữ văn, KHXH, Ngoại ngữ

 

600

 

 

7480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ

300

 

7510203

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

100

 

7510301

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

100

 

 

7510302

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

100

 

 

7540101

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

300 

7580201

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, KHTN, Ngoại ngữ

 

200

 

 

 

Phương thức tuyển sinh

Trong năm 2018, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức tuyển sinh đại học chính quy với các phương thức cụ thể như sau:

- Phương thức tuyển sinh chung: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường quy định.

+ Xét theo tổ hợp điểm của các môn thi thành phần

+ Xét theo tổ hợp điểm của các bài thi

- Phương thức tuyển sinh riêng: Sử dụng kết quả học tập Lớp 12 THPT để xét tuyển.

+ Xét tuyển theo điểm học bạ Lớp 12 THPT.

Theo Đại học Công nghệ Sài Gòn