>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường

Học viện Chính sách và Phát triển

  • Số 65 Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội.
  • ĐT: 04.3.5562395; Fax: 04.3.5562392;
  • Email: [email protected]
  • Ký hiệu trường: HCP

Giới thiệu Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 10/QĐ-TTg thành lập Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là trường công lập trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Chính sách và Phát triển tập trung đào tạo chuyên ngành mới, trọng điểm mà xã hội đang cần và hiện nay chưa có trường Đại học, Học viện nào đào tạo như chuyên ngành: Quy hoạch phát triển, Chính sách phát triển, Kinh tế đối ngoại (quản lý ODA và FDI) và các chuyên ngành: Kế hoạch phát triển, Triết học và Chính trị học...

Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu nhanh chóng đạt được chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt đẳng cấp quốc tế về nội dung và trình độ đào tạo, liên thông và tương thích với mặt bằng kiến thức của các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và thành công trong quá trình hội nhập quốc tế; có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy và giáo trình nước ngoài tiên tiến sẽ được sử dụng tại Học viện Chính sách và Phát triển . Sinh viên tốt nghiệp ở Học viện Chính sách và Phát triển có thể làm việc ở nước ngoài.

Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018: Xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.

+ Học viện xét tuyển đối với từng ngành theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, sử dụng môn Toán làm tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển.

+ Kết thúc xét tuyển đợt 1 nếu còn chỉ tiêu, Học viện xét tuyển tiếp đợt bổ sung theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển kết hợp: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu toàn Học viện. Cụ thể các đối tượng như sau:

+ Thí sinh có 3 môn/bài thi THPTQG năm 2018, trong đó có bài thi môn Toán và 02 môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển của Học viện đạt 22,0 điểm trở lên. Riêng đối với ngành Quản lý nhà nước thí sinh có 3 môn/bài thi THPTQG năm 2018, trong đó có bài thi môn Toán và 02 môn/bài thi bất kỳ.

+ Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 500 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên và có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2018 trừ bài thi Tiếng Anh đạt từ 14,0 điểm trở lên, trong đó có bài thi môn Toán.

Chuyên ngành đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn 
1
Các ngành đào tạo đại học            
1.1
Kinh tế 7310101 200 A00 A01 C01 D01
1.2
Kinh tế quốc tế 7310106 100 A00 A01 D01 D07
1.3
Quản lý nhà nước 7310205 50 A00 A01 C02 D01
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 100 A00 A01 C01 D01
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 A00 A01 D01 D07
           

 

Theo Học viện Chính sách và Phát triển