Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu TP.HCM công bố mức điểm chuẩn chính thức dao động từ 14-17 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu TP.HCM 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu TP.HCM 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu TP.HCM 2020 - Ảnh 3

Tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2020

Bắt đầu từ chiều 4/10, các thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước theo cách dưới đây.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp