TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC

Xem điểm chuẩn
Điểm chuẩn học bạ Đại học Thái Bình năm 2020 đợt 1

Điểm chuẩn học bạ Đại học Thái Bình năm 2020 đợt 1

Đại học Thái Bình công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2020 đợt 1. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Nội vụ năm 2020 đợt 1

Điểm chuẩn học bạ Đại học Nội vụ năm 2020 đợt 1

Đại học Nội vụ công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ năm 2020 đợt. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Việt Đức năm 2020

Điểm chuẩn học bạ Đại học Việt Đức năm 2020

Đại học Việt Đức công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Chu Văn An năm 2020

Điểm chuẩn học bạ Đại học Chu Văn An năm 2020

Đại học Chu Văn An công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1

Điểm chuẩn học bạ Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 đợt 1. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh...
Điểm trúng tuyển năm 2020 Đại học Văn hóa Hà Nội

Điểm trúng tuyển năm 2020 Đại học Văn hóa Hà Nội

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập...
Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Trường Đại học Buôn Ma Thuột công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT...
Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc...
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả...
Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Trường Đại học Xây dựng miền Trung công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc...
Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT năm...
Điểm chuẩn học bạ Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn học bạ Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn học bạ Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn học bạ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020

Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn đại học, cao đẳng nhanh nhất.
Học viện Phụ nữ  Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ 2020

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT...
Điểm chuẩn học bạ ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn học bạ ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn học bạ Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng năm 2020 là 18 điểm cho toàn bộ các ngành.
Điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Nẵng năm 2020 đợt 1

Điểm chuẩn học bạ Đại học Đà Nẵng năm 2020 đợt 1

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020. Kênh Tuyển sinh cập nhật điểm chuẩn nhanh nhất.