Sáng ngày 27/6, các thí sinh thi THPT Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn GDCD thi THPT quốc gia 2018 với thời gian 50 phút. Năm nay, thí sinh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương thức thi trắc nghiệm đối với môn GDCD bắt đầu từ 7h35. Nội dung thi năm 2018 bao gồm chương trình lớp 12 và lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2018 

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Địa lý THPT Quốc Gia năm 2018 

>>> Đáp án 24 mã đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2018 

Chi tiết đề thi môn Giáo dục công dân bên dưới (ảnh từ Zing news):

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2018 - Ảnh 1

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2018 - Ảnh 2

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2018 - Ảnh 3

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc Gia năm 2018 - Ảnh 4

Xem thêm:

>>> Gợi ý đáp án các môn trong kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2018

>>> Lịch thi THPT Quốc gia 2018 - Chính thức từ Bộ Giáo dục