Bộ GD&ĐT ban hành thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non với nhiều điểm mới quan trọng.

Tuyển sinh Đại học 2022: Đại học Văn Lang tuyển sinh thêm 2 ngành khối kinh tế

Tuyển sinh Đại học 2022: Đại học Văn Lang tuyển sinh thêm 2 ngành khối kinh tế

Trong kỳ tuyển sinh năm 2022, Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh và đào tạo khóa đầu tiên hai ngành khối kinh tế là Hệ thống Thông tin Quản lý và Kinh tế Quốc tế.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng năm và độc lập theo từng trình độ đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu đã xác định theo từng trình độ, cơ sở đào tạo phải công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định theo ngành/nhóm ngành trong đề án và kế hoạch tuyển sinh, chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan quản lý trực tiếp.

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỷ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp (đối với đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học), kết quả tuyển sinh của năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Những điểm mới trong quy định chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học  - Ảnh 1

Nhiều quy định mới trong chỉ tiêu tuyển sinh Đại học - Cao đẳng

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo từng trình độ và theo từng lĩnh vực (đối với chỉ tiêu đại học) hoặc theo từng ngành (đối với chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ) không được tăng so với năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của cơ sở đào tạo nếu cơ sở đào tạo đủ điều kiện về thời gian để thực hiện kiểm định cơ sở đào tạo nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của pháp luật;

Chỉ tiêu tuyển sinh của lĩnh vực không được tăng so với năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của lĩnh vực đó nếu tỉ lệ số sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của lĩnh vực đó đạt dưới 80% hoặc tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của lĩnh vực đó ở năm tuyển sinh liền kề trước năm tuyển sinh đạt dưới 80% (áp dụng đối với xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, trừ trường hợp ngành đào tạo ở trình độ đại học có chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật).

Cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 34 của Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018) không được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vi phạm của cơ sở đào tạo.

Liên quan đến quy định về giảng viên trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh, thông tư cho phép xác định giảng viên toàn thời gian trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm giảng viên cơ hữu và giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên theo quy định của Bộ luật lao động.

Thực hiện chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng, gắn kết với doanh nghiệp, khuyến khích mời được các các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý... am hiểu về chuyên môn tham gia vào quá trình đào tạo, thực hành, thực tập... theo quy định mới, các trường được tăng tỷ lệ giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh từ 5% lên 10% tổng số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo theo lĩnh vực trình độ đại học/theo ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (trừ đối với các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học). Đồng thời cho phép xác định giảng viên thỉnh giảng tham gia trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Về cách tính xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho hay chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học (trừ các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo 23 lĩnh vực đào tạo thay thế quy định việc xác định chỉ tiêu theo 7 khối ngành trước đây. Quy định mới này hướng tới nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo gắn với năng lực đào tạo chuyên môn trong phạm hoạt động nghề nghiệp, khoa học và công nghệ.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo được xác định tối đa không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy theo từng lĩnh vực đào tạo (theo từng ngành đào tạo đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên) trình độ đại học của cơ sở đào tạo (quy định trước là 30%).

Những trường nào sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực 2022 của ĐH Quốc Gia TP.HCM

Đề thi mẫu Đánh giá năng lực 2022 của ĐH Quốc Gia TP.HCM

Theo ZING News