Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Mời bạn đọc quan tâm nghiên cứu và góp ý cho Đề án tuyển sinh riêng của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam.

Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và môn xét tuyển trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Môn xét chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển

Chỉ tiêu

Xét điểm của kì thi THPT quốc gia

Xét điểm học bạ 2 học kì năm lớp 12 THPT

SP Toán

C140209

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Lí, Tiếng Anh*;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

SP Vật lí

C140211

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Lí, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

SP Hoá học

C140212

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Hoá, Sinh.

Không

50%

50%

SP Sinh học

C140213

Toán, Hoá, Sinh.

Không

50%

50%

SP Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

SP Địa lí

C140219

Toán, Lí, Hoá;

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh*.

Không

50%

50%

SP Tiếng Anh

C140231

Toán, Lí, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Tiếng Anh

50%

50%

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Hoá, Sinh;

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Hoá, Sinh;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

10.

Giáo dục thể chất

C140206

Toán, Sinh, Năng khiếu.

Không

50%

50%

11.

Công tác xã hội

C760101

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

12.

Việt Nam học

C220113

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

13.

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Hoá, Sinh;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

Không

50%

50%

14.

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Lí, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh*.

Không

50%

50%

15.

Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406

Toán, Lí, Hoá;

Toán, Hoá, Sinh;

Toán, Văn, Tiếng Anh*.

Không

50%

50%

(*) Tổ hợp môn đầu tiên được sử dụng để xét tuyển ngành.

2. Phương thức tuyển sinh 2015 trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

2.1. Xét tuyển dựa trên điểm thi của kì thi THPT quốc gia

Trường CĐSP Hà Nam dành 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo theo đề thi THPT quốc gia.

Đối với các môn văn hóa: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi của thí sinh dự kì thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Đối với các môn Năng khiếu (ngành Giáo dục thể chất): Trường tổ chức thi tuyển, gồm các nội dung: Bật xa tại chỗ và Chạy cự li ngắn (nam: 100m, nữ: 80m). Kì thi các môn Năng khiếu do Trường CĐSP Hà Nam tổ chức vào ngày 18/8/2015.

Điểm xét tuyển thực hiện theo từng ngành.

- Nguồn tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

- Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Các môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

- Phiếu đăng kí xét tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 THPT của thí sinh

Trường CĐSP Hà Nam dành 50% tổng chỉ tiêu đào tạo để xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT của thí sinh.

2.2.1. Tiêu chí xét tuyển

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tổng điểm trung bình cộng các môn học năm học lớp 12 THPT (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 1 phần III của Đề án này) không nhỏ hơn 5,5 (theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Hạnh kiểm xếp loại khá trở lên.

- Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

2.2.2. Nguồn tuyển

Tuyển sinh trong cả nước.

2.2.3. Hồ sơ phải nộp và quy trình nộp khi đăng kí xét tuyển

a) Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm:

+ Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Hà Nam.

+ Bản sao học bạ THPT.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm trong năm 2015 và chưa được nhận bằng chính thức).

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc nộp để xét tuyển nhiều ngành. Khi nộp hồ sơ, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu.

b) Quy trình, thời gian nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển riêng

- Nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Hà Nam hoặc chuyển phát nhanh từ ngày 01/5/2015 đến hết ngày 14/8/2015 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

- Nộp hồ sơ bổ sung: Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ để xét tuyển điểm ghi trong học bạ theo quy định phải nộp bổ sung đầy đủ về Trường CĐSP Hà Nam, hạn cuối đến hết ngày 14/8/2015 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), nếu thí sinh không nộp hồ sơ bổ sung theo quy định thì không được tham gia xét tuyển.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo - Quản lí khoa học Trường CĐSP Hà Nam; đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; điện thoại: (0351)3854533.

2.2.4. Xét tuyển và công bố kết quả

Trường xét tuyển theo nhiều đợt trong năm.

Đợt 1: Xét tuyển từ ngày 21/8/2015; Công bố kết quả ngày 25/8/2015.

Căn cứ số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1, Trường CĐSP Hà Nam có thể tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo cho đến khi đủ số lượng theo chỉ tiêu đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hoặc đến thời điểm kết thúc tuyển sinh theo quy định. Đợt xét tuyển tiếp theo, Trường sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Trường.

2.2.5. Quy trình xét tuyển

- Bước 1: Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban/Tổ giúp việc.

- Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng kí xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lí.

- Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

- Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo nguyên tắc như sau:

+ Hạnh kiểm: Phải đạt từ loại khá trở lên.

+ Tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = A + B. Trong đó:

B là tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

A được tính như sau:

Đối với ngành SP Tiếng Anh: A là tổng điểm trung bình cộng của 3 môn (được quy định theo từng ngành xét tuyển) trong 2 học kì (học kì 1, 2) năm học lớp 12 THPT trong đó điểm môn Tiếng Anh được nhân hệ số 2.

Đối với ngành GD thể chất: A là tổng điểm trung bình cộng của môn Toán, Sinh trong 2 học kì (học kì 1, 2) năm học lớp 12 THPT và môn thi Năng khiếu (do trường tổ chức). Môn thi Năng khiếu gồm các nội dung: Bật xa tại chỗ và Chạy cự li ngắn. Kì thi các môn Năng khiếu do Trường CĐSP Hà Nam tổ chức vào ngày 18/8/2015.

Đối với các ngành còn lại (13 ngành): A là tổng điểm trung bình cộng của 3 môn (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 1 phần III của Đề án này) trong 2 học kì (học kì 1, 2) năm học lớp 12 THPT.

+ Nguyên tắc xét tuyển

Lấy ĐXT từ cao xuống đến hết chỉ tiêu. Các thí sinh xét tuyển cao đẳng nhưng không trúng tuyển, Trường sẽ xét tuyển trung cấp nếu thí sinh có đăng kí nguyện vọng xét tuyển trung cấp. Tỉ lệ chỉ tiêu được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 1 phần III của Đề án này.

Đối với những thí sinh có cùng ĐXT thì thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm thi Năng khiếu cao hơn; Ưu tiên thí sinh có điểm môn thi/môn học (phù hợp với ngành đào tạo) cao hơn; Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.

- Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

2.2.6. Điểm ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.7. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đề án tuyển sinh riêng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017