Bạn dự định du học Anh Quốc nhưng chưa biết nên chọn trường Đại học nào? Sau đây là tổng hợp các trường Đại học tại Anh và bảng xếp hạng đại học tốt nhất tại Anh mà bạn không nên bỏ qua.

Danh sách các trường Đại học tại Anh - Ảnh 1

Bạn đã biết đến những trường Đại học tại Anh Quốc?

1. Tổng hợp các trường Đại học tại Anh Quốc

STT Thành phố Tên trường
1 Aberdeen University of Aberdeen
2 Aberystwyth Aberystwyth University (Prifysgol Aberystwyth)
3 Bangor Bangor University (Prifysgol Bangor)
4 Bath University of Bath
5 Bath Bath Spa University
6 Belfast Queen’s University Belfast
7 Birmingham Aston University
8 Birmingham University of Birmingham
9 Birmingham Birmingham City University
10 Birmingham University College Birmingham
11 Birmingham Newman University, Birmingham
12 Bolton University of Bolton
13 Bournemouth Anglo-European College of Chiropractic
14 Bournemouth Arts University Bournemouth
15 Bournemouth Bournemouth University
16 Bradford University of Bradford
17 Brighton University of Brighton
18 Brighton University of Sussex
19 Bristol University of Bristol
20 Bristol The University of the West of England, Bristol
21 Buckingham University of Buckingham
22 Cambridge Anglia Ruskin University
23 Cambridge University of Cambridge
24 Canterbury Archbishop of Canterbury, The
25 Canterbury Canterbury Christ Church University
26 Cardiff Cardiff Metropolitan University (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)
27 Cardiff Cardiff University (Prifysgol Caerdydd)
28 Cardiff University of Wales (Prifysgol Cymru)
29 Carmarthen The University of Wales Trinity Saint David (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
30 Chelmsford Writtle College
31 Cheltenham University of Gloucestershire
32 Chester University of Chester
33 Chichester University of Chichester
34 Colchester University of Essex
35 Coleraine University of Ulster
36 Coventry Arden University (formerly known as Resource Development International)
37 Coventry Coventry University
38 Coventry University of Warwick
39 Cranfield University Cranfield University
40 Derby University of Derby
41 Dundee Abertay University (formerly University of Abertay Dundee)
42 Dundee University of Dundee
43 Durham Durham University
44 Edinburgh University of Edinburgh, The
45 Edinburgh Edinburgh Napier University
46 Edinburgh Heriot-Watt University
47 Edinburgh Queen Margaret University, Edinburgh
48 Exeter University of Exeter
49 Falmouth Falmouth University
50 Farnham University for the Creative Arts
51 Glasgow University of Glasgow
52 Glasgow Glasgow Caledonian University
53 Glasgow Royal Conservatoire of Scotland
54 Glasgow University of Strathclyde
55 Guildford University of Surrey
56 Guildford University of Law, The
57 Hartfield University of Hertfordshire
58 High Wycombe Buckinghamshire New University
59 Huddersfield University of Huddersfield
60 Hull University of Hull
61 Inverness University of the Highlands and Islands
62 Ipswich University Campus Suffolk
63 Keele Keele University
64 Kent University of Kent
65 Lancaster University of Cumbria
66 Lancaster Lancaster University
67 Leeds University of Leeds
68 Leeds Leeds Beckett University (formerly Leeds Metropolitan University)
69 Leeds Leeds Trinity University
70 Leicester De Montfort University
71 Leicester University of Leicester
72 Lincoln Bishop Grosseteste University
73 Lincoln University of Lincoln
74 Liverpool University of Liverpool
75 Liverpool Liverpool Hope University
76 Liverpool Liverpool John Moores University
77 London Birkbeck, University of London
78 London BPP University
79 London British School of Osteopathy, The
80 London Brunel University London
81 London City University London
82 London University of East London
83 London Goldsmiths, University of London
84 London University of Greenwich
85 London Guildhall School of Music and Drama
86 London Heythrop College, University of London
87 London ifs University College
88 London Imperial College of Science, Technology and Medicine (also known as Imperial College London)
89 London Institute of Education, University of London
90 London King’s College London
91 London Kingston University
92 London University of London
93 London London Business School
94 London London Metropolitan University
95 London London School of Hygiene and Tropical Medicine
96 London London School of Economics and Political Science, The (LSE)
97 London London South Bank University
98 London University College London
99 London Middlesex University
100 London Regent’s University London
101 London Robert Gordon University, Aberdeen
102 London University of Roehampton
103 London Royal Academy of Music
104 London Royal Agricultural University
105 London Royal Central School of Speech and Drama (University of London)
106 London Royal College of Art
107 London Royal College of Music
108 London Royal College of Nursing
109 London Royal Veterinary College, The
110 London School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
111 London St George’s, University of London
112 London St Mary’s University, Twickenham
113 London Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
114 London University of the Arts, London
115 London University of West London
116 London University of Westminster
117 Loughborough Loughborough University
118 Luton University of Bedfordshire
119 Manchester University of Manchester
120 Manchester Manchester Metropolitan University
121 Manchester Royal Northern College of Music
122 Manchester University of Salford
123 Middlesbrough Teesside University
124 Near Berkhamsted, Hertfordshire, Ashridge Business School
England
125 Newcastle-upon-Tyne NCG
126 Newcastle-upon-Tyne Newcastle University
127 Newcastle-upon-Tyne Northumbria University Newcastle
128 Newport Harper Adams University
129 Northampton University of Northampton, The
130 Norwich University of East Anglia
131 Norwich Norwich University of the Arts
132 Nottingham University of Nottingham
133 Nottingham Nottingham Trent University
134 Ormskirk, Lancashire Edge Hill University
135 Oxford University of Oxford
136 Oxford Oxford Brookes University
137 Paisley University of the West of Scotland
138 Plymouth University of St Mark and St John, Plymouth
139 Plymouth Plymouth University
140 Pontypridd University of South Wales (Prifysgol De Cymru)
141 Portsmouth University of Portsmouth
142 Preston, Lancashire University of Central Lancashire
143 London Queen Mary, University of London
144 Reading University of Reading
145 Reading University College of Estate Management
146 Sheffield University of Sheffield
147 Sheffield Sheffield Hallam University
148 Souththampton University of Southampton
149 Souththampton Southampton Solent University
150 St Andrews University of St Andrews
151 Stirling University of Stirling
152 Stoke-on-Trent Staffordshire University
153 Sunderland University of Sunderland
154 Surrey University of Surrey
155 Surrey Royal Holloway, University of London
156 Swansea Swansea University (Prifysgol Abertawe)
157 Winchester The University of Winchester
158 Wolverhampton University of Wolverhampton
159 Worcester University of Worcester
160 Wrexham, Wales Glyndŵr University (Prifysgol Glyndŵr)
161 York University of York
162 York York St John University
163   Open University, The

2. Các trường đại học hàng đầu Anh Quốc 2022 (Theo bảng xếp hạng QS Rankings)

Xếp hạng

Trường đại học

Xếp hạng toàn cầu

1

University of Oxford

2

2

University of Cambridge

3

3

Imperial College London

7

4

UCL

8

5

The University of Edinburgh

16

6

The University of Manchester

27

7

King’s College London

35

8

The London School of Economics and Political Science (LSE)

49

9

The University of Warwick

61

10

University of Bristol

62

11

University of Glasgow

73

12

University of Southampton

77

13

Durham University

82

14

University of Birmingham

90

15

 University of St Andrews 

91

16

University of Leeds 

92

17

The University of Sheffield

95

18

University of Nottingham

103

19

Queen Mary University of London

117

20

Lancaster University

132

Danh sách các trường THPT tại TP.HCM

Ngành khoa học xã hội gồm những chuyên ngành nào?

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp