Đại Học Y Dược Thái Bình

TBUMP
(Thai Binh University of Medicine and Pharmacy)
Thành lập năm: 1968
Tỉnh thành:Thái Bình
Địa chỉ:373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Học phí

Năm 2017 - 2018 - 2019 - 2020

  • Năm học 2017-2018: 1.070.000 đồng/tháng/sinh viên
  • Năm học 2018-2019: 1.180.000 đồng/tháng/sinh viên
  • Năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng/sinh viên
  • Năm học 2020-2021: 1.430.000 đồng/tháng/sinh viên


Mỗi năm học có 10 tháng.

Năm 2016- 2017 khoảng 10 000 000 đồng/ năm.
Mức thu học phí sẽ thay đổi theo từng năm.