DANH SÁCH TRƯỜNG
ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp danh sách các trường Đại học - Cao đẳng tại Việt Nam, cung cấp thông tin liên hệ/chương trình đào tạo/mức học phí/điểm chuẩn qua các năm của mỗi trường, giúp Quý phụ huynh và học sinh/sinh viên tham khảo để lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp.

TBUMP
Đại Học Y Dược Thái Bình
TBUMP

Ngày 23/7/1968 Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 114/CP thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Thái Bình và ngày 24/01/1979 Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/CP chuyển Phân hiệu Đại học...

Thái Bình Mã trường: YTB
TBU
Đại Học Thái Bình
TBU

Trường Đại học Thái Bình là trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, cung cấp các dịch vụ giáo dục...

Thái Bình Mã trường: DTB