Đại Học Y Dược Thái Bình

TBUMP
(Thai Binh University of Medicine and Pharmacy)
Thành lập năm: 1968
Tỉnh thành:Thái Bình
Địa chỉ:373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Các ngành đào tạo

  Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học        
1.1
Y khoa 7720101 480 120 B00
Dành 120 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.2
Y học dự phòng 7720110 108 12 A00
Dành 12 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.3
Y học cổ truyền 7720115 54 6 B00
Dành 6 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.4
Điều dưỡng 7720301 108 12 B00
Dành 12 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…
1.5
Y tế công cộng 7720701 54 6 B00
Dành 6 chỉ tiêu tuyển từ nguồn cử tuyển, dự bị, LHS…