Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hệ chính quy năm 2018 theo 2 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Nhiều học viên là nạn nhân của trường cao đẳng "chui" ở Lâm Đồng

Thông tin xét tuyển bổ sung vào Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng cụ thể như sau:

Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo 02 phương thức:

Phương thức 1: Xét điểm thi THPT quốc gia và thi tuyển năng khiếu TDTT;

Phương thức 2: Xét điểm học bạ lớp 12 THPT và thi tuyển năng khiếu TDTT;

Chỉ tiêu xét tuyển

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Kết quả thi THPT quốc gia

Xét học bạ lớp 12

1

Giáo dục thể chất

7140206

159

30

2

Huấn luyện thể thao

7140207

23

05

3

Quản lý TDTT

7810301

16

15

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Phương thức xét điểm thi THPT quốc gia:

- Ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành Giáo dục thể chất: Thí sinh đạt điểm sàn xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, tổng điểm xét tuyển đạt 17.00 điểm trở lên (chưa nhân hệ số môn năng khiếu; điểm môn năng khiếu đạt từ 5.00 điểm trở lên theo thang điểm 10).

Ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành Huấn luyện thể thao Quản lý TDTT: Thí sinh đạt điểm sàn xét tuyển theo quy định của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, tổng điểm xét tuyển đạt 12.00 điểm trở lên (chưa nhân hệ số môn năng khiếu; điểm môn năng khiếu đạt từ 5.00 điểm trở lên theo thang điểm 10).

Điểm trúng tuyển: Phải đạt ngưỡng điểm trúng tuyển từ 16.50 điểm trở lên (đối với ngành HLTT) và 14.50 điểm (đối với ngành QLTDTT) theo thang điểm của Đề án tuyển sinh (đã nhân hệ số).

Phương thức xét học bạ lớp 12 THPT:

- Ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành Giáo dục thể chất: Thí sinh có học lực cả năm lớp 12 bậc THPT đạt loại khá trở lên; tổng điểm xét tuyển đạt 17.00 điểm trở lên theo thang điểm xét tuyển (đã nhân hệ số); điểm môn năng khiếu đạt từ 5.00 điểm trở lên theo thang điểm 10).

Ngưỡng đảm bảo đầu vào ngành Huấn luyện thể thaoQuản lý TDTT: Thí sinh có tổng điểm cả năm của lớp 12 bậc THPT của 2 môn Toán - Ngữ văn hoặc Toán - Sinh học trong tổ hợp môn xét tuyển đạt 10.00 điểm trở lên; tổng điểm xét tuyển đạt 19.00 điểm trở lên đối với ngành HLTT và 16.50 điểm đối với ngành QLTDTT (đã nhân hệ số môn năng khiếu); điểm môn năng khiếu đạt từ 5.00 điểm trở lên theo thang điểm 10).

Tổ chức tuyển sinh

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 13/08/2018 đến hết ngày 15/09/2018.

Thời gian thi tuyển năng khiếu TDTT: Ngày 06/09/2018

Nội dung thi năng khiếu: Bao gồm 03 nôi dung:

- Bật xa tại chỗ (cm);     

- Chạy luồn cọc (giây);   

- Chạy 100m (giây).

Hình thức đăng ký xét tuyển và thi tuyển năng khiếu

- Thí sinh đăng ký xét tuyển nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế, số 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3759918; 0915090123.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia bản gốc (nếu xét bằng điểm thi THPT quốc gia);

+ Bản sao học bạ THPT, 02 ảnh chân dung 4x6cm;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018, Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước;

+ Lệ phí dự thi năng khiếu: 100.000đ/ thí sinh

+ Giấy tờ chứng nhận là đối tượng hưởng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Công nghiệp Vinh xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Phú Yên thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018