Sự kiện: TUYỂN SINH 2012 - TUYEN SINH 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc gia Hà Nội 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

 

 

5600

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

(Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04) 37547865; Fax: (04) 37547460

Website: http://www.uet.vnu.edu.vn

QHI

 

 

560

Các ngành đào tạo:

Nhóm ngành Công nghệ Thông tin và Công nghệ Điện tử - Viễn thông:

 

 

 

 

Khoa học máy tính

 

D480101

A,A1

 

Công nghệ Thông tin

 

D480201

A,A1

 

Hệ thống thông tin

 

D480104

A,A1

 

Công nghệ Điện tử - Viễn thông

 

D510302

A,A1

 

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Vật lý kỹ thuật và Cơ học kỹ thuật

 

 

 

 

Vật lý kỹ thuật

 

D520401

A

 

Cơ học kỹ thuật

 

D520101

A

 

Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử

 

D510203

A

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

QHT

 

 

1.310

334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Fax: (04)38583061

ĐT: (04) 38585279; 38583795;

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Khoa Toán - Cơ - Tin học

 

 

 

 

Toán học

 

D460101

A,A1

 

Máy tính và khoa học thông tin

 

D480105

A,A1

 

Khoa Vật lý

 

 

 

 

Vật lý học

 

D440102

A,A1

 

Khoa học vật liệu

 

D430122

A,A1

 

Công nghệ hạt nhân

 

D520403

A,A1

 

Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương

 

 

 

 

Khí tượng học

 

D440221

A,A1

 

Thủy văn học

 

D440224

A,A1

 

Hải dương học

 

D440228

A,A1

 

Khoa Hóa học

 

 

 

 

Hoá học

 

D440112

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

 

D510401

A,A1

 

Hoá dược

 

D720403

A,A1

 

Khoa Địa lý

 

 

 

 

Địa lý tự nhiên

 

D440217

A, A1

 

Quản lý đất đai

 

D850103

A, A1

 

Khoa Địa chất

 

 

 

 

Địa chất học

 

D440201

A, A1

 

Kỹ thuật địa chất

 

D520501

A, A1

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

A, A1

 

Khoa Sinh học

 

 

 

 

Sinh học

 

D420101

A, A1,B

 

Công nghệ Sinh học

 

D420201

A, A1,B

 

Khoa Môi trường

 

 

 

 

Khoa học đất

 

D440306

A, A1, B

 

Khoa học Môi trường

 

D440301

A, A1,B

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510604

A, A1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

QHX

 

 

1.400

336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà  Nội;

ĐT: (04) 38585237; (04) 35575892;

Fax: (04) 38587326

Website: http://ussh.vnu.edu.vn

http://dt.ussh.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Tâm lý học

 

D310401

A,B,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Khoa học quản lý

 

D340401

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Xã hội học

 

D310301

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Triết học

 

D220301

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Chính trị học

 

D310201

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Công tác xã hội

 

D760101

C,D1,2,3,4,5,6

 

Văn học

 

D220330

C,D1,2,3,4,5,6

 

Ngôn ngữ học

 

D220320

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Lịch sử

 

D220310

C,D1,2,3,4,5,6

 

Báo chí

 

D320101

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Thông tin học

 

D320201

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Lưu trữ học

 

D320303

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Đông phương học

 

D220213

C,D1,2,3,4,5,6

 

Quốc tế học

 

D220212

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Hán Nôm

 

D220104

C,D1,2,3,4,5,6

 

Nhân học

 

D310302

A,C,

D1,2,3,4,5,6

 

Việt Nam học

 

D220113

C,D1,2,3,4,5,6

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

QHF

 

 

1.200

Đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (04)37547269; (04)37548874. Fax: (04) 37548057

Website: http://www.ulis.vnu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

 

Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

D1

 

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

D1,2

 

Sư phạm tiếng Nga

 

D140232

D1,2

 

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

D1,3

 

Sư phạm tiếng Pháp

 

D140233

D1,3

 

Ngôn ngữ Trung quốc

 

D220204

D1,4

 

Sư phạm tiếng Trung quốc

 

D140234

D1,4

 

Ngôn ngữ Đức

 

D220205

D1,5

 

Ngôn ngữ Nhật

 

D220209

D1,6

 

Sư phạm tiếng Nhật

 

D140236

D1,6

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

D220210

D1

 

Ngôn ngữ Ả rập

 

D220211

D1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

QHE

 

 

430

Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (04) 37547506 (305, 325). Fax: (04) 37546765

Website: http://www.ueb.vnu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Kinh tế

 

D310101

A,A1,D1

 

Kinh tế quốc tế

 

D310106

A,A1,D1

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A,A1,D1

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A,A1,D1

 

Kinh tế phát triển

 

D310104

A,A1,D1

 

Kế toán

 

D340301

A,A1,D1

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

QHS

 

 

300

Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.37547969, Fax: 04. 37548092; Email: [email protected]

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Sư phạm Toán học

 

D140209

A

 

Sư phạm Vật lý

 

D140211

A

 

Sư phạm Hoá học

 

D140212

A

 

Sư phạm Sinh học

 

D140213

A,B

 

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

C,D1,2,3,4

 

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

C,D1,2,3,4

 

KHOA LUẬT

QHL

 

 

300

Nhà E1, 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04) 37549714

Fax: (04) 37547081

Website: http://www.law.vnu.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Luật

 

D380101

A,C,D1,3

 

Luật kinh doanh

 

D380109

A,D1,3

 

KHOA Y - DƯỢC

QHY

 

 

100

144 Đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

ĐT: (04) 85876172; Fax: (04) 85876451

Website: http://www.smp.vnu.edu.vn;

 

 

 

 

Các ngành đào tạo:

 

 

 

 

Y Đa khoa

 

D720101

B

 

Dược học

 

D720401

A

 

KHOA QUỐC TẾ

QHQ

 

 

550

(144 Đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội); ĐT: (04)37548065;

(04) 35577275/35571662/35571992

Hotline: 01689884488/01679884488

 

 

 

 

Email: [email protected];

hoặc:  [email protected]

Website: http://www.is.vnu.edu.vn;

hoặc http://www.khoaquocte.vn

 

 

 

 

Các ngành học: (cần đọc kỹ thông tin về phương thức xét tuyển của khoa Quốc tế)

 

 

 

 

1. Chương trình đào tạo do ĐHQGHN cấp bằng (có liên thông với các trường ĐH nước ngoài)

 

 

 

 

- Đào tạo bằng tiếng Anh

 

 

 

190

+ Kinh doanh quốc tế

 

 

 

 

- Đào tạo bằng tiếng Nga

 

 

 

50

+ Kế toán, phân tích và kiểm toán

 

 

 

 

2. Chương trình đào tạo do ĐH nước ngoài cấp bằng (theo hình thức du học tại chỗ và du học bán phần)

 

 

 

 

- Đào tạo bằng tiếng Anh

 

 

 

 

+ Kế toán (honours) - do ĐH HELP (Malaysia), hoặc/và một trường đại học Anh, Úc cấp bằng

 

 

 

 

+ Khoa học quản lý (chuyên ngành: Kế toán) do ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng Anh:iGHN cấp)

 

 

 

 

- Đào tạo bằng tiếng Pháp

 

 

 

 

+ Kinh tế - Quản lý - do ĐH Paris Sud 11 (Pháp) cấp bằng

 

 

 

 

3. Đào tạo bằng tiếng Trung Quốc (du học bán phần, do trường ĐH Trung Quốc cấp bằng)

 

 

 

 

+ Kinh tế - Tài chính

 

 

 

 

+ Trung y - Dược

 

 

 

 

+ Hán ngữ

 

 

 

 

+ Giao thông

 

 

 

 

 

TỈ LỆ CHỌI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2012: ĐANG CẬP NHẬT

TỈ LỆ CHỌI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2011:

STT
Đơn vị
Hồ sơ ĐKDT/chỉ tiêu
Tỷ lệ “chọi”
01
Trường ĐH Công nghệ
1.885/560
3,37
02
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
8.792/1.310
6,71
03
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
5.950/1.400
4,25
04
Trường ĐH Ngoại ngữ
5.071/1.200
4,23
05
Trường ĐH Kinh tế
4.510/430
10,49
06
Trường ĐH Giáo dục
808/300
2,69
07
Khoa Luật
2.354/300
7,85
Toàn ĐHQGHN
29.370/5.500
5,34

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

TỔNG CHỈ TIÊU: 5.600

 

1. ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước.

 

2. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (KHTN) nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và tổ chức thi khối A, A1, B; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-NV) nhận hồ sơ ĐKDT và tổ chức thi khối C; Trường ĐH Ngoại ngữ (NN) nhận hồ sơ ĐKDT và tổ chức thi khối D1,2,3,4,5,6.

 

3. Ký túc xá (KTX) dành 1.200 chỗ ở cho khóa tuyển sinh 2012.

 

4. Xét tuyển:

- Tuyển thẳng (không hạn chế số lượng) những thí sinh là thành viên đội tuyển tham dự olympic khu vực, quốc tế và những thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngành đúng hoặc ngành gần theo môn học sinh đạt giải.

- Ưu tiên xét tuyển (không hạn chế số lượng)những thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải nếu dự thi đại học đủ số môn quy định, kết quả thi đạt điểm sàn đại học của Bộ GD&ĐT trở lên, không có môn nào bị điểm 0.

- Điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành, khối thi hoặc đơn vị đào tạo (xem chi tiết ở phần thông tin về các đơn vị).

 

5. Chương trình đào tạo tài năng gồm các ngành Toán học,Toán cơ,Vật lý, Hóa học, Sinh họccủa trường ĐHKHTN dành cho những SV đặc biệt xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản để đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước. Sau khi trúng tuyển nhập học, SV được đăng ký xét tuyển vào học chương trình đào tạo tài năng theo quy định riêng. Ngoài các chế độ dành cho SV chính quy đại trà, SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân tài năng.

 

6. Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Đây là các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược củaĐHQGHN, gồm các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Điện tử - Viễn thôngcủa trường ĐH Công nghệ;ngành Vật lý liên kết với trường ĐH Brown (Hoa Kỳ), ngành Địa chấtliên kết với trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), ngành Sinh học liên kết với trường ĐH Tufts (Hoa Kỳ) của trường ĐHKHTN; ngànhNgôn ngữ họccủa trường ĐH KHXH-NV; ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Kinh tế. SV được hỗ trợ thêm kinh phí đào tạo 17 triệu đồng/năm, trong đó có kinh phí học tiếng Anh. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân đạt chuẩn quốc tế tương đương văn bằng của các trường ĐH đối tác nước ngoài.

 

7. Chương trình đào tạo tiên tiến tại trường ĐHKHTN gồm các ngành Toán học hợp tác với trường ĐH Washington-Seatle (Hoa Kỳ), Hóa học hợp tác với trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), Khoa học Môi trường hợp tác với trường ĐH Indiana (Hoa Kỳ), Vật lý Hạt nhân hợp tác với trường đại học Wisconsin- Madison (Hoa Kỳ). SV được hỗ trợ 20 triệu đồng để học tiếng Anh. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân chương trình tiên tiến tương đương văn bằng của các trường ĐH đối tác nước ngoài.

 

8. Các chương trình đào tạo tài năng, đạt chuẩn quốc tế, tiên tiến đều do các giáo sư nước ngoài và giảng viên giỏi trong nước giảng dạy bằng tiếng Anh và hướng dẫn NCKH. Ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn đạt chuẩn quốc tế, SV được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh tập trung 1 năm tại trường ĐHNN để đạt trình độ C1 tương đương 6.0 IELTS và có cơ hội nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài trong thời gian hè. SV có kết quả học tập tốt sẽ có cơ hội được nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần của chương trình và học bổng của các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ, có cơ hội được đi đào tạo ở nước ngoài.

 

9. Chương trình đào tạo chất lượng cao gồm các ngành Công nghệ Thông tin của trường ĐH Công nghệ;Địa lý, Khí tượng học, Thủy văn học, Hải dương học, Khoa học Môi trường của trường ĐHKHTN; Triết học, Khoa học quản lý, Văn học, Lịch sử của trường ĐHKHXH-NV; Tiếng Anh (phiên dịch), Sư phạm (SP) tiếng Anh, SP tiếng Nga, SP tiếng Pháp, SP tiếng Trung của trường ĐHNN; Kinh tế quốc tế, Tài chính Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế; Luật học của khoa Luật đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau khi trúng tuyển nhập học, SV được đăng ký xét tuyển vào học chương trình đào tạo chất lượng cao theo quy định riêng của đơn vị đào tạo; được hỗ trợ kinh phí đào tạo 7,5 triệu đồng/năm, được ưu tiên hỗ trợ kinh phí học tiếng Anh để tối thiểu đạt trình độ B2 tương đương 5.0 IELTS. SV tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân chất lượng cao.

 

10. Chương trình đào tạo chuẩn, SV tốt nghiệp tối thiểu đạt chuẩn chất lượng ngoại ngữ trình độ B1 (ví dụ: đối với tiếng Anh, tương đương 4.0 IELTS).

 

11. Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo: Sau năm học thứ nhất trở đi, nếu có nguyện vọng, SV được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng đại học chính quy. Thông tin chi tiết thường xuyên được cập nhật trên website của các đơn vị đào tạo.

 

12. Ngoài các chương trình đào tạo trên, các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN tổ chức các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới, do trường đối tác cấp bằng. Chi tiết xem trên website của các đơn vị đào tạo.

 

13. ĐHQGHN chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho SV khiếm thị hoặc khiếm thính.

 

14. Ngoài học bổng của Nhà nước và của ĐHQGHN cấp cho SV theo quy định hiện hành, hiện nay, ĐHQGHN có 30 loại học bổng ngoài Ngân sách Nhà nước do các tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho những SV có thành tích học tập và rèn luyện tốt, có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động NCKH, hoạt động đoàn thể. Thông tin chi tiết trên website:http://www.vnu.edu.vn chuyên mục Sinh viên.

 

15. SV trúng tuyển vào học ĐHQGHN được vay vốn không lãi suất từ Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để thanh toán học phí. Thông tin chi tiết trên website:http://www.vnu.edu.vn chuyên mục Sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 37549042; Fax: (04) 37547724

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh