Cơ sở chính Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn 16-24,5; hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận lấy 15-16.

So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay của Đại học Nông lâm TP HCM tăng 1-2 điểm ở hầu hết ngành. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Thú y (đại trà và chương trình tiên tiến) 24,5.

Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Với ngành Ngôn ngữ Anh, môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm xét tuyển được quy về hệ điểm 30.

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 1

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 2

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 3

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 4

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 5

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn năm 2020 là 15-24,5 - Ảnh 6

Tại hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận, ngành Thú y lấy điểm chuẩn 16. Tất cả ngành còn lại: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm, Nông học, Lâm học, Bất động sản, Nuôi trồng thuỷ sản, Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Tài nguyên và Du lịch sinh thái lấy điểm chuẩn 15.

Năm nay, Đại học Nông lâm TP HCM tuyển khoảng 5.000 chỉ tiêu, trong đó cơ sở chính ở TP HCM tuyển 4.200, còn lại chia đều cho hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận.

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo VnExpress