Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ chính quy năm 2018 theo 2 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng xét tuyển bổ sung năm 2018

Thông tin xét tuyển bổ sung vào Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018

Mức điểm ngưỡng đảm bào chât lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển từ kêt quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018, mã trường DKB như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Tổ hợp các môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

14

A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

14

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

14

4

Kê toán

7340301

14

A00: Toán, Vật lí, Hóa học

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

D01: Ngữ văn, Toán, Tiêng Anh

C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

5

Tài chính - Ngân hàng

7340201

14

6

Ọuán trị kinh doanh

7340101

14

7

Quán trị văn phòng

7340406

14

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và là mức điểm đối với thí sinh thuộc khu vực 3.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trong các kỳ thi THPT ờ bất kỳ năm nào (không giới hạn năm tốt nghiệp)

- Điểm cơ sở xét tuyển: Việc xét tuyến căn cứ vào mức “Điểm cơ sở xét tuyến” (ký hiệu là D) của thí sinh dự tuyển.

+ Tổng điểm trung bình của năm học lớp 10 và năm học lớp 11 cùa tất cả các môn học (ký hiệu là D1);

+ Điếm trung bình cộng cả năm học lớp 12 của các môn trong tổ họp xét tuyển theo từng ngành (ký hiệu D2).

Như vậy, điểm cơ sở xét tuyến (D) đối với thí sinh thuộc KV3 là: D = D1+D2

Ngưỡng điểm cơ sở xét tuyển

Thí sinh đù điều kiện đế được nhận đăng ký xét tuyển khi đạt điều kiện về ngưỡng điếm cơ sở xét tuyển là: D>= 18,0

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT bổ sung vào các ngành/ nhóm ngành cùa trường (mã số trường, mã số ngành, tô hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điêm xét tuyển giữa các tô hợp; các điêu kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...) :

Trường hợp đến giới hạn chi tiêu được phép tuyển, nhưng lại tồn tại nhiều thí sinh cùng thòa mãn điều kiện về mức điểm, Hội đồng xét tuyển sẽ căn cứ vào những tiêu chí bổ sung để xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên giàm dần cùa các tiêu chí như sau:

-  Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (minh chứng bằng bản photocopy giấy chứng nhận hoặc giấy khen);

-  Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường (minh chứng bằng bản photocopy giấy chứng nhận hoặc giấy khen);

-  Giấy khen mà thí sinh có được trong 3 năm học lớp 10,11,12 (thí sinh nộp bàn photocopy giấy khen);

-  Điểm trung bình năm học lớp 12 (thí sinh nộp bàn photocopy học bạ THPT)

Tổ chức tuyển sinh (Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/ thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo,...):

Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ và công bổ kết quả

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/08/2018 đến ngày 20/10/2018

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hoặc gửi qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh tới bộ phận tiếp nhận: 

Trung tâm tuyên sinh và hướng nghiệp - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Địa chỉ: số 530 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thù Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Hoặc tại địa chỉ: 333 đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3822847 - (0274) 3870795 - 0977615561;

Fax: (0274) 3825992 Website: www.ktkt.edu.vn;

Email: [email protected]; [email protected]

Thời gian công bố kết quả: Ngày 21/10/2018

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Danh sách các trường cao đẳng xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Tân Trào thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018