Đại học Điều Dưỡng Nam Định thông báo xét tuyển bổ sung 46 chỉ tiêu đối với ngành Dinh Dưỡng và Y tế công cộng.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Theo thông tin từ trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định, trong đợt bổ sung này tuyển sinh thêm 21 chỉ tiêu cho ngành Dinh dưỡng và 25 chỉ tiêu cho ngành Y tế cộng đồng.

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Đã tốt nghiệp THPT (theo hỉnh thức giáo dục chính quỉ hoặc thường xuyên) hoặc dã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải học và được công nhận dã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo qui định;

Có Đủ sức khỏe để học tập theo qui dinh hiện hành;

Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển (Toán học, Hóa học, Sinh học) có kết quả từ 5,0 điểm trở xuống.

STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 Dinh dưỡng 7720401 21 Toán, Hóa, Sinh
2 Y tế cộng đồng 7720701 25

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Đại học Quảng Bình thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2018