Đại học FPT thông báo xét tuyển Hệ đại học chính quy năm 2018 bổ sung đợt 1 với chỉ tiêu 500 thí sinh cho 11 ngành đào tạo.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học FPT tuyển sinh thêm 500 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đến ngày 31/08/2018

Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông cần đáp ứng một trong những điều kiện như sau để đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học FPT:

  • Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018;
  • Tổng điểm 3 môn đạt 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) trong kỳ thi THPT năm 2018 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
  • Tổng điểm trung bình 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT đạt 21 điểm trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
  • Điểm trung bình môn Toán trong hai học kỳ cuối THPT đạt 8.0 trở lên (áp dụng đối với khối ngành Máy tính & CNTT bao gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính) và đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT từ 18 điểm trở lên hoặc tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.
  • Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương và đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT từ 18 điểm trở lên hoặc tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.
  • Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên và đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT từ 18 điểm trở lên hoặc tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT từ 15 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.

 

* Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển

- Ngành học – mã ngành:

Khối ngành

Lĩnh vực

Ngành

Mã ngành

II

Mỹ thuật ứng dụng

1. Thiết kế đồ họa

7210403

III

Kinh doanh & quản lý

2. Quản trị Kinh doanh

7340101

3. Kinh doanh quốc tế

7340120

 

Máy tính & CNTT

4. Kỹ thuật phần mềm

7480103

V

5. An toàn thông tin

7480202

 

6. Khoa học máy tính

7480101

 

 

Ngôn ngữ

7. Ngôn ngữ Anh

7220201

8. Ngôn ngữ Nhật

7220209

VII

Du lịch, khách sạn, nhà hàng

9. Quản trị khách sạn

7810201

10. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (dự kiến)

7810103

 

Báo chí & truyền thông

11. Truyền thông đa phương tiện

7320104

- Các tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kỹ thuật phần mềm

7480103

D01

A00

A01

D90

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHTN

2

An toàn thông tin

7480202

3

Khoa học máy tính

7480101

4

Thiết kế đồ họa

7210403

D01

A00

A01

D96

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, KHXH

5

Quản trị kinh doanh

7340101

6

Kinh doanh quốc tế

7340120

7

Ngôn ngữ Anh

7220201

8

Ngôn ngữ Nhật

7220209

9

Quản trị khách sạn

7810201

10

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (dự kiến)

7810103

11

Truyền thông đa phương tiện

7320104

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Điều Dưỡng Nam Định xét tuyển bổ sung đơt 1 năm 2018

Đại học Dân Lập Hải Phòng xét tuyển bổ sung năm 2018