Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Đại học Công nghiệp Việt Trì

  • Số 9, đường Tiên Sơn, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
  • Khu B: Xã Tiên Kiên, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ;
  • ĐT: 0210.3827305 - 0210.3848636
  • Website: www.vui.edu.vn

Giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có trình độ đại học các ngành công nghệ kỹ thuật, kinh tế, phục vụ cho ngành công nghiệp, cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhà trường có 02 địa điểm đào tạo, điạ điểm 1 tại Lâm Thao - Phú Thọ có diện tích 18,8 ha; địa điểm 2 tại phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì có diện tích 1ha.

Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được hơn 70 ngàn cán bộ kỹ thuật phục vụ cho các ngành kinh tế. Đến nay, qui mô của Nhà trường có trên 7.000 sinh viên - học sinh. Bao gồm 11 ngành ở trình độ cao đẳng, với 26 chuyên ngành; 8 ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp; đào tạo nghề cả 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề với 22 nghề khác nhau.

Hiện nay, Đại học công nghiệp Việt Trì có 392 cán bộ, giảng viên, với tổng số 265 giảng viên cơ hữu, 06 giảng viên hợp đồng dài hạn, 62 giảng viên thỉnh giảng. Giảng viên cơ hữu có trình độ trên đại học chiếm trên 64%, trong đó có 26 Tiến sĩ, 28 nghiên cứu sinh, 84 thạc sĩ, 37 giảng viên đang học cao học. Giảng viên hợp đồng dài hạn có 05 Giáo sư và Phó Giáo sư, 01 Tiến sĩ. Giảng viên thỉnh giảng có 14 Giáo sư và Phó giáo sư, 14 Tiến sĩ, 29 thạc sĩ.

Nhà trường có cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, cụ thể có 95 phòng học với tổng diện tích 11.367m², trong đó có 68 phòng được trang bị đèn chiếu projector, có 59 phòng thí nghiệm, thực hành với tổng diện tích trên 5.000 m², được trang bị hiện đại phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao chất lượng đào tạo. Thư viện với tổng diện tích là 1.139 m² được đầu tư và trang bị hiện đại. Thư viện đọc: Có 7.250 đầu sách với tổng số trên 114.000 cuốn, thư viện điện tử: Với gần 200 máy tính được trang bị hiện đại, có nguồn tài nguyên được số hóa dưới nhiều hình thức: Thư viện tài liệu khoa học công nghệ Việt Nam, Thư viện danh mục các kết quả nghiên cứu, Cơ sở dữ liệu ProQuest.

Các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngành và chuyên ngành đào tạo Mã ngành Khối thi
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Hóa học D440112 A, A1, B
Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, A1, B
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, A1, B
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301 A, A1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D510303 A, A1
Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1
Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1
Kế toán D340301 A, A1, D1
Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Công nghệ kỹ thuật hóa học C510401 A, A1, B
Công nghệ vật liệu C510402 A, A1, B
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng C510105 A, A1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 A, A1
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí C510201 A, A1
Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử C510203 A, A1
Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1
Kế toán C340301 A, A1, D1
Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1
Tài chính - Ngân hàng C340201 A, A1, D1
Việt Nam học C220113 C, D1

+ Tuyển sinh trong cả nước:
+ Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và Khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Trình độ Cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
+ Ngành Hóa học đào tạo chuyên ngành Hóa phân tích

Theo Đại học Công nghiệp Việt Trì