Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

BVU
(Baria Vungtau University)
Thành lập năm: 2006
Tỉnh thành:Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ:80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

Thông tin liên hệ

CƠ SỞ 1: 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

CƠ SỞ 2: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Tp.Vũng Tàu

CƠ SỞ 3: 951 Bình Giã, Phường 10, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 254.730 5456

Fax: (+84) 254 353 22 33

Email: dhbrvt@bvu.edu.vn