Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

BVU
(Baria Vungtau University)
Thành lập năm: 2006
Tỉnh thành:Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ:80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

Học phí

Học phí được công bố công khai, cố định trong năm học (625.000đ/tín chỉ) và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không quá 8%.

Học phí thu theo từng học kỳ, tuỳ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.