Mã trường: BVU

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

BVU

Tên tiếng Anh: Baria Vungtau University

Thành lập năm: 2006

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu

Tỉnh thành: Bà Rịa - Vũng Tàu

Học phí

Học phí năm 2017 - 2018: (tham khảo)

  • Môn học lý thuyết: 500.000 đồng/tín chỉ.
  •  Lý thuyết + thực hành: 540.000 đồng/tín chỉ.
  • Thực hành: 560.000 đồng/tín chỉ.
  • Giáo dục thể chất: 540.000 đồng/tín chỉ.
  • GIáo dục quốc phòng: 120.000 đồng/tín chỉ.