2 trường đại học cao đẳng tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu
BVU

Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu hiện là trường đại học duy nhất ở thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp - nơi...

BVU
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đại Học Dầu Khí Việt Nam
Đại Học Dầu Khí Việt Nam

gày 25/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2157/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (Trường ĐHDKVN, Trường). Theo...

PVU
Bà Rịa - Vũng Tàu