Sau khi công bố điểm thi, Bộ GD-ĐT cũng công bố kết quả phân tích phổ điểm các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

0h ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của khoảng một triệu thí sinh ở 63 tỉnh, thành.

1. Môn toán:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 1

2. Môn văn:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 2

3. Môn tiếng Anh:

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 3

4. Bài thi khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học)

4.1. Môn Vật lý

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 4

4.2. Môn Hóa học

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 5

4.3. Môn Sinh học

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 6

5. Bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân)

5.1. Môn lịch sử

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 7

5.2. Môn Địa lý

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 8

5.3. Môn giáo dục công dân

Công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 9

> Thấp thỏm canh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

> Thống kê điểm chuẩn 5 trường đại học phía bắc năm 2021