Sau đợt học sinh nghỉ dài ngày vì dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT đã ra công văn hướng dẫn giảm tải nội dung bài học của học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi tuyển 2020 được đảm bảo tối đa

Bí quyết ôn thi THPT lúc nghỉ dịch Covid-19

Như những gì Bộ GD-ĐT hướng dẫn thì nội dung tinh giản được xây dựng cụ thể cho từng môn học. Trong đó, có 9 môn học từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung dạy học của học kỳ II, gồm: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Đạo đức; Tự nhiên và Xã hội; Lịch sử và Địa lý; Âm nhạc; Thủ công/ Kỹ thuật; Thể dục. 

Image

Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh giảm bớt nội dung dạy học để các em có thể ôn tập tốt hơn.

Việc giảm tải nội dung dạy học được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Việc tinh giản được thực hiện theo nguyên tắc: Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT đối với cấp tiểu học hiện hành theo qui định của Luật Giáo dục; Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các khối lớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học.

Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, phân cấp trong quá trình thực hiện; Đảm bảo tinh giản nội dung dạy học phù hợp với việc điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học 2019-2020 do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Các nhà trường phải thực hiện rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học/chủ đề. Bên cạnh đó, cần đảm bảo các yêu cầu như: đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp.

Cần lưu ý đến hướng dẫn Bộ đã nêu: “Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học”

Theo Lao Động