Hoạt động dạy học trực tuyến sẽ được thực hiện theo các bài học trong chương trình phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh.

Hải Phòng: Học sinh lớp 1,2 không cần phải học trực tuyến

Hải Phòng: Học sinh lớp 1,2 không cần phải học trực tuyến

Nhận thấy trẻ lớp 1,2 còn quá nhỏ, không thể tự học ở nhà, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã quyết định dừng việc học online cho các đối tượng học sinh này.

Thông tư 09 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cuối tháng 3. Theo đó, dạy học trực tuyến được xác định là hỗ trợ và thay thế dạy học trực tiếp, giúp nâng cao chất lượng dạy học, phát huy năng lực sử dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động dạy học trực tuyến sẽ được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Hiệu trưởng được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ hay thay thế dạy học trực tiếp tại trường trong thời gian học sinh không đến trường vì lý do bất khả kháng.

Khi dạy học trực tuyến, giáo viên được thực hiện các hoạt động chính như giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Với học sinh, khi có giờ học trực tuyến, các em phải tham dự, thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi với giáo viên và các học sinh khác.

Bộ GD&ĐT cho phép các trường tổ chức dạy học trực tuyến - Ảnh 1

Học trực tuyến là phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong thời đại mới

Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh. Trong đó, với kiểm tra định kỳ, học sinh phải đến làm bài trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hiệu trưởng trường phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ, miễn sao bảo đảm khách quan, trung thực.

Để hoạt động dạy học trực tuyến được diễn ra thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, UBND cấp tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến; đồng thời bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên.

UBND cấp huyện phải bố trí nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến trên địa bàn. Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức dạy học trực tuyến, đồng thời kiểm tra, giám sát, giải quyết những vướng mắc trong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của các trường.

> TP.HCM: Phương pháp học trực tuyến của học sinh tiểu học

> Hà Nội: Học sinh mầm non không cần phải học trực tuyến

Theo VnExpress