Bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC chưa? Nếu chưa thì hãy nhanh tay nhanh chân bỏ túi ngay bộ từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề mua sắm tuyệt hay này nhé! 

Những điều cần lưu ý khi đi thi TOEIC bạn nên biết

Những điều cần lưu ý khi đi thi TOEIC bạn nên biết

TOEIC là một bài thi quan trọng đối với sinh viên và những người đi làm. Những lưu ý khi thi TOEIC trong bài sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn khi bước vào kì...

1. Bộ từ vựng Tiếng Anh về chủ đề mua sắm

No. Word Part of speech Meaning
1 Office stationery V Đồ dùng văn phòng
2 purchase V/N Mua/ Đồ đã mua
3 smoothly ADV Mượt mà, êm ả, trôi chảy
4 function V/N Hoạt động/ chức năng, trách nhiệm
5 A variety of N Nhiều, đa dạng
6 Provide sth with sth V Cung cấp sth cho sth

6 từ chuyên dụng về chủ đề mua sắm trong kỳ thi TOEIC mà bạn nên biết

6 từ chuyên dụng về chủ đề mua sắm trong kỳ thi TOEIC mà bạn nên biết

2. Bộ câu hỏi từ vựng Tiếng Anh về chủ đề mua sắm

1.They are meeting consumer demand for fashionable products at _____ prices

A. afford B. affordable C. affordability D. affords

2. Although _____ expense works well when applying for a contract, clients appreciate itemization on their invoices

A. Estimate B. Estimator C. Estimated D. Estimation

3. Due to the store's success, the owners began to plan an ____ into a larger location

A. Expansion B. Expand C. Expanded D. Expanding

4. When you select ____ for the display windows, be sure to include seasonal gifts and clothing 

A. Merchant B. Merchants C. Merchandise D. Merchandising 

Answer: 1B; 2C; 3A; 4C

> Hành trình tự học TOEIC đạt 980 điểm của nam sinh ngành Quản lý đất đai

> Bốn phương pháp mở rộng vốn từ tiếng Anh

Theo VnExpress