Học sinh lớp 12 cả nước đang chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp THPT. Nhiều trường đại học trên cả nước đưa ra phương thức xét học bạ THPT cho đợt tuyển sinh năm 2022.

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 1

Bạn đã cập nhật danh sách các trường Đại học xét tuyển học bạ THPT 2022 chưa?

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật đến chiều 24.3:

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 2

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 3

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 4

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 5

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 6

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 7

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 8

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 9

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 10110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 11

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 12

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 13

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 14

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 15

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 16

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 17

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 18

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 19

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 20

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 21

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 22

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 23

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 24

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 25

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 26

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 27

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 28

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 29110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 30

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 31

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 32

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 33

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 34

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 35

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 36

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 37

110 trường công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 38

Đối tượng được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 tại TP.HCM

Đại học Huế công bố 5 phương thức tuyển sinh trong năm 2022

Theo Lao động