Sở GD&ĐT Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp tỉnh và dự thi cấp quốc gia năm học 2017-2018.
Theo đó, cuộc thi cấp tỉnh năm học 2018-2019 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 07-08/01/2019. Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8, lớp 9 THCS và đang học THPT.

Những thay đổi cần lưu ý ở kỳ thi THPT quốc gia 2019

Hội thảo chủ đề khoa học về đổi mới toàn diện GD&ĐT tại Hà Nội

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu thực hiện trong vòng 1 năm tính đến ngày 31/01/2019 của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi. Dự án có thể của 1 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 2 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 dự án dự thi.

 

Xây dựng các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học - Ảnh 1

Mỗi dự án dự thi sẽ được 1 giáo viên trung học có học sinh dự thi bảo trợ, do thủ trưởng cơ sở giáo dục trung học ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 2 dự án KHKT trong cùng thời gian. Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu. Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ.

Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó.

Hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thi trên trang mạng: truonghocketnoi.edu.vn là ngày 24/12/2018 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại). Những dự án không nộp đủ hồ sơ đúng hạn trên trang mạng: truonghocketnoi.edu.vn sẽ không được tham dự Cuộc thi.

Dự kiến cuộc thi cấp quốc gia năm học 2018-2019 tổ chức từ ngày 9/3/2019 đến ngày 12/3/2019.

Kênh Tuyển Sinh - Trang Nguyễn

Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ chờ khung chương trình từ Bộ là biên soạn SGK

Lạm thu 8 triệu đầu năm, Hiệu trưởng trường tiểu học lạm quyền