Ngh đnh 93 và 105 ca Chính ph quy đnh người nước ngoài làm vic ti Vit Nam phi có giy phép lao đng. Riêng vi lĩnh vc giáo dc, tiêu chun đ giáo viên nước ngoài được ging dy tiếng nước ngoài ti Vit Nam là có bng tt nghip ĐH kết hp vi chng nhn ging dy.
Khó xin giấy phép lao động cho gái viên trường quốc tế

Tuy nhiên, ti cuc hp v trin khai chuyên môn hàng năm ca các trường mm non quc tế trên đa bàn thành ph do Phòng Giáo dc Mm non (S GD-ĐT TP HCM) t chc sáng 20/4, nhiu người cho rng quy đnh này đy các trường vào tình trng khó tuyn giáo viên. Bi l, trên thc tế, vic tuyn giáo viên nước ngoài có bng ĐH đi vi cp mm non là không đơn gin.

Theo bà Hoàng Th Anh Minh, Hiu trưởng Mm non TT Montessri (qun 2), trường này tuyn được khá nhiu giáo viên nước ngoài có kiến thc, kinh nghim dy tr theo phương pháp Montessori. Thế nhưng, trường không th xin giy phép lao đng cho s giáo viên này vì h chưa có bng ĐH, nên đành chp nhn mt nhiu giáo viên gii, có phương pháp sư phm tt. Ti sao các trường mm non ti TP HCM ch yêu cu giáo viên có trình đ trung cp, trong khi các trường mm non quc tế li không được phép tuyn nhng giáo viên chưa có bng ĐH?, bà Minh đt vn đ và cho biết thêm, không ít giáo viên ngoi không chđược cp phép nên đã chuyn đến ging dy các nước châu Á khác.

Trường mầm non quốc tế tại TP HCM: thiếu trầm trọng giáo viên - Ảnh 1


Đi diTrường mm non Quc tế Vit Anh (qun ThĐc) cũng cho rng, hin ngày càng nhitrường quc tế ra đi do nhu cu có thc ca đông đo ph huynh. Điu này dn đến nhu cu tuyn giáo viên người nước ngoài ngày tăng. Tuy nhiên, có mt thc tế là khá nhiu giáo viên người nước ngoài ch có các văn bng: như TOEFL, TOEIC, IELTS mà chưa chuyên môn sư phm. “Chính vì thiếu giáo viên nên gia các trường xut hin nhng xu hướng cnh tranh không lành mnh. Mt s nơi đã tuyn nhng giáo viên chưa có chuyên môn hoc chuyên môn thp vi mc lương rt cao, vđi din này phn ánh.

Không cần trình độ đại học
Bà Lê Th Liên Hoan, Phó phòng giáo dc Mm non cũng xác nhn: nhitrường mm non quc tế đang gp khó khăn khi xin giy phép lao đng cho giáo viên người nước ngoài, bi các nước khác không yêu cu phi có bng ĐH.

Trước nhng kiến ngh ca các trường mm non quc tế, bà Nguyn Th Kim Thanh, Trưởng phòng Giáo dc Mm non thuc S GD-ĐT khng đnh: Giáo viên bc mm non không cn trình đĐH, và ha s tham mưu vi lãnh đo Sđ có công văn kiến ngh S LĐ-TB-XH v vn đ cp giy phép lao đng cho giáo viên mm non là người nước ngoài.

Bà Thanh cũng tha nhn thiếu giáo viên là tình hình chung bc mm non ti thành ph và nhn đnh trường quc tếđã góp phn làm cho giáo dc thành phđa dng, gii quyết phn nào khó khăn v trường lp, ch hc cho con em thành ph. Theo bà Thanh, trên đa bàn TP HCM hin có 36 trường mm non quc tế.

 


Theo: Baodatviet