Trường Đại học Sài Gòn: Điểm chuẩn xét tuyển dự kiến tiếp tục tăng

Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2015, 2016: Theo đó, điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của ĐH Sài Gòn trong năm 2015 tăng đột biến với tổ hợp toán, văn, lý (từ 22,5 lên 27 điểm - điểm nhân hệ số môn toán).

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Trường ĐH Sài Gòn: Điểm chuẩn xét tuyển dự kiến tiếp tục tăng
Thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Sài Gòn
Trong đó, điểm chuẩn xét tuyển dự kiến nhiều ngành tiếp tục tăng lên như: sư phạm tiếng Anh, Việt Nam học, kế toán, quản trị kinh doanh, giáo dục chính trị… Cá biệt, ngành kế toán điểm dự kiến tăng đột biến với tổ hợp toán, văn, lý (từ 22,5 lên 27 điểm - điểm nhân hệ số môn toán).
Ngược lại, một vài ngành điểm xét tuyển dự kiến giảm nhẹ như: khoa học thư viện, sư phạm mỹ thuật (tổ hợp hình họa, trang trí, ngữ văn)…

Điểm xét tuyển dự kiến từng ngành như bảng sau:

STT

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Môn chính (nhân hệ số 2)

Mã ngành

Điểm
xét tuyển dự kiến

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Khối ngành ngoài sư phạm:

 

 

 

 

1

Việt Nam học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

 

D220113A

20,00

 

(CN Văn hóa - Du lịch)

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

D220113B

18,00

2

Ngôn ngữ Anh
(CN Thương mại và Du lịch)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D220201A

28,50

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D220201B

26,50

3

Quốc tế học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D220212A

24,00

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D220212B

23,00

4

Tâm lí học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D310401A

17,50

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

D310401B

16,50

5

Khoa học thư viện

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D320202A

16,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

D320202B

16,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

D320202C

18,50

6

Quản trị kinh doanh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán

D340101A

25,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Toán

D340101B

27,50

7

Tài chính - Ngân hàng

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán

D340201A

20,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Toán

D340201B

23,50

8

Kế toán

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán

D340301A

21,25

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Toán

D340301B

27,00

9

Quản trị văn phòng

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D340406A

18,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

D340406B

18,75

 

 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

D340406C

21,00

10

Luật

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn

D380101A

25,75

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn

D380101B

26,33

11

Khoa học môi trường

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D440301A

19,50

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D440301B

17,50

 

 

Toán, Hóa học, Sinh học

 

D440301C

17,50

12

Toán ứng dụng

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán

D460112A

25,00

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán

D460112B

23,00

13

Công nghệ thông tin

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán

D480201A

28,00

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán

D480201B

26,08

14

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D510301A

19,25

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

D510301B

17,25

15

Công nghệ kĩ thuật điện tử,

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D510302A

19,75

 

truyền thông

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

D510302B

17,75

16

Công nghệ kĩ thuật môi trường

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D510406A

19,50

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

D510406B

17,75

 

 

Toán, Hóa học, Sinh học

 

D510406C

17,75

17

Kĩ thuật điện, điện tử

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D520201A

18,75

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

D520201B

17,00

18

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Toán, Vật lí, Hóa học

 

D520207A

18,00

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

D520207B

16,75

Khối ngành sư phạm:

 

 

 

 

 

19

Quản lý giáo dục

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D140114A

17,75

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

D140114B

19,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

 

D140114C

20,75

20

Giáo dục Mầm non

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

D140201A

30,50

 

 

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

D140201B

27.00

 

 

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

D140201C

27.00

21

Giáo dục Tiểu học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D140202A

20,25

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

D140202B

21,00

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

 

D140202C

20,25

22

Giáo dục chính trị

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

D140205A

16,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

D140205B

18,25

23

Sư phạm Toán học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán

D140209A

31,75

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán

D140209B

29,75

24

Sư phạm Vật lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Vật lí

D140211

30,00

25

Sư phạm Hóa học

Toán, Vật lí, Hóa học

Hóa học

D140212

30,50

26

Sư phạm Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Sinh học

D140213

26,25

27

Sư phạm Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn

D140217A

29,00

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn

D140217B

26,00

28

Sư phạm Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Lịch sử

D140218A

26,33

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Lịch sử

D140218B

24,00

29

Sư phạm Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Địa lí

D140219A

27,58

 

 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Địa lí

D140219B

29,75

 

 

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Địa lí

D140219C

27,00

30

Sư phạm Âm nhạc

Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Ngữ văn

Hát - Xướng âm,
Thẩm âm - Tiết tấu

D140221A

25,50

 

 

Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu, Tiếng Anh

Hát - Xướng âm,
Thẩm âm - Tiết tấu

D140221B

23.00

31

Sư phạm Mĩ thuật

Hình họa, Trang trí, Ngữ văn

Hình họa,
Trang trí

D140222A

25,50

 

 

Hình họa, Trang trí, Tiếng Anh

Hình họa,
Trang trí

D140222B

25.50

32

Sư phạm Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D140231A

30,00

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D140231B

27,00

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Khối ngành sư phạm:

 

 

 

 

33

Giáo dục Mầm non

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Ngữ văn

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

C140201A

28,50

 

 

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Tiếng Anh

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

C140201B

24.00

 

 

Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc, Lịch sử

Kể chuyện -
Đọc diễn cảm

C140201C

24.00

34

Giáo dục Tiểu học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

C140202A

19,25

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

C140202B

19,75

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

 

C140202C

19,50

35

Giáo dục Công dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

C140204A

16,25

 

 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

 

C140204B

16,25

36

Sư phạm Toán học

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán

C140209A

29,50

 

 

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán

C140209B

27,00

37

Sư phạm Vật lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Vật lí

C140211

28,50

38

Sư phạm Hóa học

Toán, Vật lí, Hóa học

Hóa học

C140212

28,75

39

Sư phạm Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Sinh học

C140213

24,00

40

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

C140214A

14,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

C140214B

17,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Hóa học

 

C140214C

17,00

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

 

C140214D

17,00

41

Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

C140215A

14,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

C140215B

16,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Hóa học

 

C140215C

16,50

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

 

C140215D

16,50

42

Sư phạm Kinh tế Gia đình

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

C140216A

15,00

 

 

Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

C140216B

17,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Hóa học

 

C140216C

17,50

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

 

C140216D

17,00

43

Sư phạm Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn

C140217A

26,00

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn

C140217B

23,00

44

Sư phạm Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Lịch sử

C140218A

24,00

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Lịch sử

C140218B

21,25

45

Sư phạm Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Địa lí

C140219A

25,50

 

 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Địa lí

C140219B

27,00

 

 

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Địa lí

C140219C

24,00

46

Sư phạm Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tiếng Anh

C140231A

27,50

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tiếng Anh

C140231B

25,50

Theo Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/truong-dh-sai-gon-diem-chuan-xet-tuyen-du-kien-tiep-tuc-tang-595724.html

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Trường Đại học Sài Gòn: Điểm chuẩn xét tuyển dự kiến tiếp tục tăng, tuyển sinh, tuyển sinh 2016, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2016, điểm sàn 2016, điểm xét tuyển 2016, điểm chuẩn ĐH Sài Gòn 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017