Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội -
  • Điện thoại: (04) 37549042; Fax: (04) 37547724 - Website: http://www.vnu.edu.vn

Giới thiệu về trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội là Viện Đại học Đông Dương do chính quyền thuộc địa Pháp thành lập vào năm 1906. Viện Đại học Đông Dương có địa điểm ở số 19 phố Lê Thánh Tông, Hà Nội. Vào năm 2006, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Viện Đại học Đông Dương.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập Trường Đại học Quốc gia Việt Nam trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đông Dương. Khi Pháp trở lại Đông Dương sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Viện Đại học Đông Dương được đổi tên thành Viện Đại học Hà Nội, đứng đầu là một viện trưởng người Pháp.

Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (trường đại học lớn nhất miền Bắc) được thành lập và đặt cơ sở ở địa điểm của Viện Đại học Đông Dương.

Năm 1993 chính phủ Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại ba trường đại học lớn hiện có ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (cũ) và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội thành một cơ sở giáo dục lấy tên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 1999, Trường Đại học Sư phạm lại tách khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội thành Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Y - Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo Trường Đại học Quốc gia Hà Nội