Sáng nay 18/7/2023, Bộ GD & ĐT đã công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023. Phụ huynh và Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp tại

https://kenhtuyensinh.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia

hoặc click vào hình bên dưới, bằng cáchnhập số báo danh và Xem điểm thi

Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023

 

Nếu số báo dánh đúng, kết quả sẽ hiển thị như bên dưới.

Điểm thi Tốt nghiệp THPT 2023

Sau khi biết điểm thi, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu cần. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 22/7. Hai hôm sau, thí sinh sẽ được nhận các loại giấy chứng nhận như chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, kết quả thi hay học bạ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 943.300 sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ điểm thi, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17h ngày 30/7 và không giới hạn số lần. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng đại học từ ngày 12 đến 20/8, qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh trúng tuyển.

Từ 17h ngày 22/8, các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt một. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 6/9.

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023

Môn Toán

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2.

 

Tổng số thí sinh

1,003,372

 

Điểm trung bình

6.25

 

Trung vị

6.6

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

123

0.012 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

217,093

21.636 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

7.6

 

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỉ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỉ lệ 21.64%).

Môn Ngữ văn

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4.

 

Tổng số thí sinh

1,008,239

 

Điểm trung bình

6.86

 

Trung vị

7.0

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

92

0.009 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

73,622

7.302 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

7.0

 

Năm nay có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm 7.3%).

Môn Vật lí

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 6.

 

Tổng số thí sinh

327,188

 

Điểm trung bình

6.57

 

Trung vị

6.75

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

23

0.007 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

48,379

14.786 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

7.5

 

Có 327.188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm 14.79%).

Môn Hóa học

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 8.

 

Tổng số thí sinh

328,117

 

Điểm trung bình

6.74

 

Trung vị

7.0

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

14

0.004 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

38,375

11.696 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

7.5

 

Năm nay có 328.117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm 11.7%).

Môn Sinh học

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 10.

 

Tổng số thí sinh

324,625

 

Điểm trung bình

6.39

 

Trung vị

6.5

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

36

0.011 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

33,754

10.398 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

6.5

 

Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm 10.4%).

Môn Lịch sử

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 12.

 

Tổng số thí sinh

683,447

 

Điểm trung bình

6.03

 

Trung vị

6.0

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

38

0.006 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

170,237

24.909 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

5.75

 

Kỳ thi năm nay có 683.447 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử, trong đó điểm trung bình là 6.03 điểm, điểm trung vị là 6.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.75 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm 0.006%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,237 (chiếm 24.91%).

Môn Địa lí

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 14.

 

Tổng số thí sinh

682,134

 

Điểm trung bình

6.15

 

Trung vị

6.25

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

112

0.016 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

91,073

13.351 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

6.25

 

Có 682.134 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lí, trong đó điểm trung bình là 6.15 điểm, điểm trung vị là 6.25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 112 (chiếm 0.016%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 91,073 (chiếm 13.35%).

Môn Giáo dục công dân

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 16.

 

Tổng số thí sinh

565,452

 

Điểm trung bình

8.29

 

Trung vị

8.5

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

26

0.005 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

5,492

0.971 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

9.0

 

Có 565.452 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm 0.97%).

Môn Tiếng Anh

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 18.

 

Tổng số thí sinh

876,102

 

Điểm trung bình

5.45

 

Trung vị

5.2

 

Số thí sinh đạt điểm <=1

192

0.022 %

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5)

392,784

44.833 %

Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất

4.2

 

Có 876,102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.45 điểm, điểm trung vị là 5.2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.2 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm 0.022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392,784 (chiếm 44.83%).

Ngày 3/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án tất cả môn thi trắc nghiệm, chỉ bốn ngày sau kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 28/6 và 29/6 vừa qua.

Đáp án chính thức 8 môn thi tốt nghiệp trắc nghiệm.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn hôm 1/7. Các tỉnh, thành đang trong giai đoạn chấm thi để kịp công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 18/7. Những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn từ ngày 18/7 đến 27/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Trong đó, hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Gần 4.000 thí sinh bỏ thi cùng 41 em bị đình chỉ trước hết sẽ không đủ điều kiện để được xét, công nhận tốt nghiệp.

Đánh giá về đề thi từng môn, các giáo viên đều cho rằng cấu trúc tương tự năm ngoái nhưng tính phân loại có phần cao hơn, khó xuất hiện "mưa" điểm 10.

Dù vậy, đề thi cũng nhận về nhiều phản ánh không tích cực. Như ở môn Ngữ văn, đề bị cho là giống với đề thi thử Ngữ văn của tỉnh Nghệ An hay đề tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo bác bỏ nghi ngại này. Với đề Tiếng Anh, hai câu hỏi ở mã đề 401 bị cho là có nhiều phương án đúng. Nhiều câu trong đề Hóa học bị đánh giá là thiếu chặt chẽ. Bộ cho biết đang rà soát để trả lời những thắc mắc này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp vào 8h ngày 18/7. Năm ngoái, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT của cả nước là 98,57%.
 

Cách tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

Cách thức tính điểm xét tốt nghiệp & Điều kiện để tốt nghiệp THPT - Ảnh 1

Trong đó, điểm ưu tiên có hai mức là 0,25 và 0,5, áp dụng với những thí sinh là thương binh, bệnh binh, người bị suy giảm khả năng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động hoặc con của họ; con của bà mẹ Việt Nam anh hùng; người dân tộc thiểu số hoặc sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn; người nhiễm chất độc màu da cam.

Người từ 35 tuổi trở lên tính đến ngày thi tốt nghiệp cũng được cộng 0,25 điểm ưu tiên. Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng mức cao nhất.

Ngoài ra, thí sinh được cộng từ 1 đến 2 điểm khuyến khích nếu đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên hoặc giải thưởng trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Lý, Hóa, Sinh, thi văn nghệ, thể dục thể thao; có giấy chứng nhận nghề. Học viên giáo dục thường xuyên còn được cộng 1 điểm nếu có một chứng chỉ ngoại ngữ hay tin học. Thí sinh được cộng dồn điểm nhưng mức cao nhất là 4 điểm.

Từ 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học thức trực tuyến với số lần không giới hạn.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự. Mỗi em sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số đã đăng ký.

Năm nay, Bộ cải tiến phần mềm nhằm tránh việc thí sinh nhầm lẫn phương thức, tổ hợp xét tuyển. Thí sinh chỉ đăng ký trường, ngành, chương trình đào tạo. Hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu điểm của thí sinh để tối ưu nhất việc xét tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Nếu không, thí sinh đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ hôm nay 10/7 - Ảnh 1

PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, khuyên thí sinh căn cứ vào điểm xét của mình, khoảng điểm chuẩn dự báo của các trường để đăng ký một cách thông minh nhất, mạnh dạn xếp các nguyện vọng yêu thích lên trên.

TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, trường Đại học Gia Định, cũng cho rằng dù không bị giới hạn nguyện vọng, thí sinh nên chọn 1-3 trường yêu thích, mỗi trường chọn tối đa 3 nguyện vọng để không mất quá nhiều thời gian.

Thông thường, mỗi trường đại học sẽ có ít nhất hai phương thức xét tuyển là xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. "Nếu trước đó đã xét học bạ, bây giờ thí sinh phải tính toán, sắp xếp thứ tự các nguyện vọng hợp lý để tăng khả năng trúng tuyển", ông Toàn nói.

Với phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp, thí sinh nên tham thảo điểm chuẩn năm 2022 để đưa ra lựa chọn.

Sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, từ 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển. Giống như năm ngoái, mọi bước được thực hiện trực tuyến.

Bộ nhấn mạnh thí sinh đọc kỹ hướng dẫn khi đăng nhập vào hệ thống và phải thực hiện đúng, đủ hết quy trình. Nếu chưa rõ nội dung nào, các em có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc của trường qua các số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh để được hướng dẫn.

Năm nay, cả nước có hơn một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó khoảng 917.700 em dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.

 

Kenhtuyensinh.vn tổng hợp từ VnExpress & Tuổi Trẻ.