Đề thi Toán tốt nghiệp THPT được đánh giá có cấu trúc quen thuộc, khoảng 10 trong số 50 câu hỏi mang tính phân hóa.

Dap an mon Toan 2024

Phổ điểm môn thi Toán những năm gần đây ổn định, độ phân hóa ngày càng tăng. Năm ngoái, điểm trung bình của hơn một triệu thí sinh là 6,25. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6. Chỉ 12 bài thi đạt điểm 10. Trong khi số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 123. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là gần 217.000, chiếm 21,64%.

Ngày mai, thí sinh làm một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều để kết thúc kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17/7. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh chậm nhất vào ngày 19/7. Thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 đến 30/7.

Sau đây là đáp án gợi ý của các giáo viên Tuyensinh247:

Mã đề 101:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 2

Mã đề 102:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 3

Mã đề 103:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 4

Mã đề 104:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 5

Mã đề 105:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 6

Mã đề 106:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 7

Mã đề 107:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 8

Mã đề 108:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 9

Mã đề 109:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 10

Mã đề 110:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 11

Mã đề 111:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 12

Mã đề 112:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 13

Mã đề 113:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 14

Mã đề 114:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 15

Mã đề 115:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 16

Mã đề 116:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 17

Mã đề 117:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 18

Mã đề 118:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 19

Mã đề 119:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 20

Mã đề 120:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 21

Mã đề 121:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 22

Mã đề 122:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 23

Mã đề 123:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 24

Mã đề 124:

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 (24 mã đề) - Ảnh 25

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 26-28/6 với hơn 1,07 triệu thí sinh. Cùng với Ngữ văn, Toán là môn có nhiều thí sinh dự thi nhất.

Phổ điểm môn thi Toán những năm gần đây ổn định, độ phân hóa ngày càng tăng. Năm ngoái, điểm trung bình của hơn một triệu thí sinh là 6,25. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6. Chỉ 12 bài thi đạt điểm 10. Trong khi số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 123. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là gần 217.000, chiếm 21,64%.

Ngày mai, thí sinh làm một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều để kết thúc kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17/7. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh chậm nhất vào ngày 19/7. Thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 đến 30/7.

 

Nhóm phóng viên VnExpress

Đáp án gợi ý đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024

Đáp án gợi ý đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2024

Hơn một triệu thí sinh hoàn thành bài thi môn Văn trong 120 phút, sáng 29/6. Đề thi được đánh giá tương tự mọi năm về độ khó.