Ngày 14-9, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo các mức thu thỏa thuận đầu năm học 2020-2021, đồng thời có văn bản hướng dẫn các đơn vị giáo dục triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các mức thu thỏa thuận

mức thu thỏa thuận năm học

Các khoản thu của Trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:

Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành cho đến khi được UBND TP phê duyệt Đề án tự chủ theo Nghị đinh 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cho 2 đơn vị này. Cụ thể:

+ Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

+ THCS: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

+ THPT: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

các khoản thu năm học mới

Các khoản thu trong năm học mới phải được thống nhất với phụ huynh

Thời gian và phương thức thu

Về thời gian thu các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định theo Quyết định của UBND TP.HCM về kế hoạch thời gian năm học.

Đối với chi thanh toán cá nhân: các đơn vị khi xây dựng mức chi phải căn cứ vào các nội dung phát sinh đến việc tổ chức giảng dạy môn học có liên quan, trong đó phải thể hiện đầy đủ có số tiết dạy theo kế hoạch và tách biệt giữa chương trình học chính khóa, chương trình dạy thỏa thuận và các môn ngoại khóa.

Đối với các nội dung chỉ nghiệp vụ chuyên môn: các đơn vị cần dự toán các nội dung chi phải phù hợp với các hoạt động đang tổ chức thực hiện.

Các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp hóa đơn cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Các đơn vị báo cáo Dự toán thu – chi đối với các khoản thu thỏa thuận đã thực hiện về Sở GD&ĐT trước 30-9.

Ngoài ra, từ năm học này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở GD&ĐT yêu cầu 100% đơn vị trực thuộc phải sử dụng “phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu (không thu phí phần mềm) để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Giáo dục cấp THCS, THPT: Bỏ điểm kiểm tra một tiết

Giáo dục cấp THCS, THPT: Bỏ điểm kiểm tra một tiết

Thông tư số 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có những điểm mới về quy chế xếp loại học sinh THCS, THPT, đồng thời bỏ bài kiểm tra một tiết, đa dạng các...

Theo Pháp luật TPHCM