Đại học Nội Vụ Hà Nội

 • Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
 • ĐT: (04) 37533659, (04) 37532864 -113
 • Fax: (04) 37588640 hoặc (04)37532955
 • Website: http://www.truongnoivu.edu.vn

Mã tuyển sinh: DNV

Thông tin tuyển sinh 2014 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vừa chính thức công bố thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 với 2840 chỉ tiêu bậc Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông và Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung cấp Nghề hệ chính quy.

Thông tin tuyển sinh Đại học Nội Vụ Hà Nội

Trong đó, Trường dành 1400 chỉ tiêu đào tạo bậc Đại học, 600 chỉ tiêu đào tạo bậc Cao đẳng, 300 chỉ tiêu đào tạo bậc Đại học liên thông, 100 chỉ tiêu đào tạo bậc Cao đẳng liên thông, 440 chỉ tiêu đào tạo Bậc Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng, Trung cấp Nghề hệ chính quy.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

chỉ tiêu

 

Hà Nội: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ

ĐT: (04) 37533.659 - (04) 37532.864-113

Fax: (04) 37588.640 hoặc (04) 37532.955

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

1.020

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

 

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

 

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

 

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

 

05

Quản lý Nhà nước

D310205

C, D1

 

06

Quản lý văn hóa

D220342

C, D1

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

420

01

Quản lý văn hoá

C220342

C, D1

 

02

Khoa học thư viện

C320202

C, D1

 

03

Lưu trữ học

C320303

C, D1

 

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

 

05

Quản trị văn phòng:

- Chuyên ngành Quản trị văn phòng

- Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

- Chuyên ngành Hành chính học

- Chuyên ngành Hành chính văn thư

C340406

C, D1

 

06

Thư ký văn phòng

C340407

C, D1

 

07

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, A1, C, D1

 

08

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1

 

 

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn – Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390.

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

380

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

 

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

 

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

 

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

 

05

Quản lý Nhà nước

D310205

C, D1

 

06

Quản lý văn hóa

D220342

C, D1

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

180

01

Quản trị văn phòng:

- Chuyên ngành Quản trị văn phòng

- Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

- Chuyên ngành Hành chính học

- Chuyên ngành Hành chính văn thư

C340406

C, D1

 

02

Quản lý văn hoá

C220342

C, D1

 

03

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, A1, C, D1

 

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

 

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

 • Bậc đại học:
 • Thời gian đào tạo:  4 năm
 • Chỉ tiêu: 1.400
 • Trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức thi ba chung của Bộ GD&ĐT.
 • Ngày thi: 9,10/7/2014

Bậc cao đẳng

 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Chỉ tiêu: 600
 • Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường.
 • Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh.

Thông tin tuyển sinh 2013 Đại học Nội Vụ Hà Nội

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

chỉ tiêu

 

Hà Nội: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ

ĐT: (04) 37533.659 - (04) 37532.864-113

Fax: (04) 37588.640 hoặc (04) 37532.955

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

1.050

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

150

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

190

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

260

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

250

05

Quản lý Nhà nước

D310205

C, D1

200

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

565

01

Quản lý văn hoá

C220342

C, D1

40

02

Khoa học thư viện

C320202

C, D1

40

03

Lưu trữ học

C320303

C, D1

40

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

140

05

Quản trị văn phòng:

- Chuyên ngành Quản trị văn phòng

- Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

- Chuyên ngành Hành chính học

- Chuyên ngành Hành chính văn thư

C340406

C, D1

185

06

Thư ký văn phòng

C340407

C, D1

40

07

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, A1, D1

40

08

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1

40

 

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn – Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390.

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

250

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

50

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

50

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

80

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

70

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

200

01

Quản trị văn phòng

C340406

C, D1

60

02

Khoa học thư viện

C320202

C, D1

40

03

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, C, D1

40

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

60

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức thi ba chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thi: đợt II theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bậc Cao đẳng: Hình thức xét chuyển điểm thi TS Đại học; Xét nguyện vọng 2, 3

- Ghi chú:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên: đăng ký thi tại cơ sở đào tạo Quảng Nam – Đà Nẵng

+ Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng đủ điều kiện và có nguyện vọng được học Liên thông lên bậc Đại học cùng ngành, hệ đào tạo

 

Bạn cần tìm hiểu thêm về

Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ Hà Nội chính thức

 

 

Kenhtuyensinh

Theo: trường đại học Nội Vụ Hà Nội