>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Ngân Hàng TP.HCM 2018

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chuyên đào tạo các chuyên ngành ngân hàng và kinh tế từ bậc đại học đến thạc sỹ và tiến sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3896 6657

Thông tin tuyển sinh trường đại học Ngân hàng TP HCM năm 2015

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã Ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGÂN HÀNG TP.HCM

NHS

 

 

 

Số 36, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38.212.430 – (08) 38.971.638 – (08) 38.971.652

Website: www.buh.edu.vn ; Email: bantuyensinh@buh.edu.vn

 

Đại học chính quy

 

 

 

2.950

Khối ngành K/doanh – Q/lý

1. Tài chính – Ngân hàng

2. Kế toán

3. Quản trị kinh doanh

4. Kinh tế quốc tế

5. Hệ thống thông tin quản lý

 

 

D340201

D340301

D340101

D310106

D340405

Xét tuyển từ tổ hợp các môn thi sau:

Toán - Lý - Hóa

hoặc Toán - Lý - Anh

hoặc Toán - Văn - Anh

(Môn thi Toán hệ số 2)

2.050

Khối ngành Luật

6. Luật Kinh tế

 

 

D380107

Toán, Văn, Anh

(Môn thi Văn hệ số 2)

150

Khối ngành ngôn ngữ

7. Ngôn ngữ Anh

 

 

D220201

Toán – Văn - Anh

(Môn thi Anh hệ số 2)

200

Liên thông đại học

 

 

 

 

- Tài chính – Ngân hàng

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán

- Kinh tế quốc tế

 

 

Xét tuyển từ tổ hợp các môn thi sau:

Toán - Lý - Hóa

hoặc Toán - Lý - Anh

hoặc Toán - Văn - Anh

(Môn thi Toán hệ số 2)

500

Đại học văn bằng hai

 

 

 

 

- Tài chính – Ngân hàng

- Quản trị kinh doanh

- Kế toán

 

 

Tổ chức thi riêng gồm 2 môn: Toán và Anh văn

50

Chương trình cử nhân chất lượng cao các ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán

 

 

 

350

Phương thức tuyển sinh trường đại học Ngân hàng TPHCM năm 2015: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia;

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước;

Xét tuyển thí sinh thuộc cụm thi do các trường ĐH-CĐ được Bộ ủy quyền tổ chức;

Khối ngành Kinh doanh - Quản lý được  phân ngành sau 3 học kỳ học tập; ngành Luật Kinh tế và ngôn ngữ Anh phân ngành ngay từ đầu khóa học dựa trên hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh;

Tuyển sinh hệ liên thông theo nhóm các môn thi trong kỳ thi PTTH quốc gia năm 2015 như tuyển sinh đại học chính quy (đăng ký dự thi theo hình thức thí sinh tự do). Sau khi xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, Trường sẽ tổ chức kỳ thi riêng theo quy định tại Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chính sách tuyển thẳng đối với thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ký túc xá tại cơ sở Thủ Đức có 2500 chỗ ở. Chương trình cử nhân chất lượng cao: Xét tuyển từ các thí sinh đã trúng tuyển và nhập học của đại học chính quy;