Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ ra 4 trường hợp thí sinh được xét tuyển thẳng. Đồng thời, TS chỉ được cộng điểm ưu tiên tối đa 1.5 điểm.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: 65.000 học sinh có cơ hội được vào công lập

Thi lớp 10 ở Hà Nội: 65.000 học sinh có cơ hội được vào công lập

Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, có khoảng 65.000 thí sinh sẽ được học tại trường THPT công lập, số còn lại sẽ theo học tại các trường dân...

1. 4 đối tượng được tuyển thẳng

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, 4 đối tượng được tuyển thẳng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn TP Hà Nội gồm: Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đối tượng thứ 2 là học sinh người dân tộc ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

Đối tượng thứ 3 là học sinh khuyết tật. Học sinh khuyết tật bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn sẽ được tuyển thẳng.

Sở GD&ĐT yêu cầu học sinh khuyết tật phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND cấp xã cấp cho cơ sở giáo dục khi làm hồ sơ đăng ký tuyển thẳng.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh nào được công điểm ưu tiên, tuyển thẳng? - Ảnh 1

Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa sẽ được tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội

Đối tượng cuối cùng là học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT theo quy định tại Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ GDĐT về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 và Công văn số 2216/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2019 của Bộ GDĐT về việc quy định đối tượng tuyển thẳng học sinh vào THPT.

Đáng chú ý, học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường THPT là trường THPT công lập trong KVTS nơi học sinh hoặc bố, mẹ của học sinh có HKTT.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có NV tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào ngày 10, 11/6/2021 để dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

XEM THÊM: Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội được phép thay đổi khu vực xét tuyển

Nếu có nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập, học sinh phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với trường.

2. Những trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên"; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%";

Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

> Các trường THPT chuyên ở Hà Nội tuyển sinh ra sao?

> Học sinh ở Hà Nội thi lớp 10 ngày 10-11/6

Theo VTV News