Trước tiên, các bạn mở Outlook 2010, nhấn File > Options:

Tắt tính năng Outlook Social Connector trong Office 2010 - Ảnh 1

Cửa sổ Outlook Options hiển thị, chọn tiếp Add-Ins > Go… :

Tắt tính năng Outlook Social Connector trong Office 2010 - Ảnh 2

Bỏ dấu check tại ô Microsoft Outlook Social Connector và nhấn OK:

Tắt tính năng Outlook Social Connector trong Office 2010 - Ảnh 3

Và từ bây giờ, các bạn sẽ không còn thấy bất kỳ kết nối nào từ bên ngoài và gây cản trở cho công việc của bạn. Còn nếu muốn sử dụng lại chức năng này, chỉ cần đánh dấu vào ô Microsoft Outlook Social Connector như bước trên và nhấn OK.

Xóa bỏ hoàn toàn tính năng Outlook Social Connector:


Trong trường hợp khác, nếu hoàn toàn không muốn sử dụng Outlook Social Connector, hãy đăng nhập vào tài khoản quản trị của hệ thống, và mở đường dẫn sau:

C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14

Sau đó tìm đến file SOCIALCONNECTOR.DLL và SOCIALPROVIDER.DLL. Hãy xóa hoặc đổi tên file từ *.DLL thành *.backup để đề phòng trường hợp rủi ro có thể xảy ra:

Tắt tính năng Outlook Social Connector trong Office 2010 - Ảnh 4

Chúc các bạn thành công!

Kenhtuyensinh.vn (Theo: quan tri mang)