University of Cambridge

Address:The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1TN, United Kingdom

THE Ranking

#2

ARWU Ranking

#3

Average Fees (USD)

54,040

HỌC BỔNG

Học bổng của trường University of Cambridge cho các sinh viên quốc tế gồm 2 loại sau đây:

- Học bổng Gates Cambridge: Đây là học bổng có tính cạnh tranh rất cao vì đây là học bổng toàn phần. Học bổng được trao cho các ứng viên nổi bật nhất đến từ các nước ngoài Anh để theo đuổi chương trình sau đại học toàn thời gian ở bất kỳ các ngành học nào mà University of Cambridge cung cấp.

- Học bổng của Cambridge Commonwealth, Cambridge Overseas Trust: Học bổng trao tặng một phần học phí cho các sinh viên quốc tế đã được gửi giấy mời nhập học vào Đại học Cambridge. Bạn phải là sinh viên đã được nhận vào trường để có thể đăng ký học bổng này. Giấy tờ và đơn đăng ký học bổng sẽ được chính trường gửi đến cho bạn.

HỌC BỔNG

Học bổng của trường University of Cambridge cho các sinh viên quốc tế gồm 2 loại sau đây:

- Học bổng Gates Cambridge: Đây là học bổng có tính cạnh tranh rất cao vì đây là học bổng toàn phần. Học bổng được trao cho các ứng viên nổi bật nhất đến từ các nước ngoài Anh để theo đuổi chương trình sau đại học toàn thời gian ở bất kỳ các ngành học nào mà University of Cambridge cung cấp.

- Học bổng của Cambridge Commonwealth, Cambridge Overseas Trust: Học bổng trao tặng một phần học phí cho các sinh viên quốc tế đã được gửi giấy mời nhập học vào Đại học Cambridge. Bạn phải là sinh viên đã được nhận vào trường để có thể đăng ký học bổng này. Giấy tờ và đơn đăng ký học bổng sẽ được chính trường gửi đến cho bạn.