Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn quy định các khoản thu thỏa thuận (mức thu ngoài học phí) cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020.

Những mức thu ngoài học phí của các trường tại TP.HCM - Ảnh 1

Thắt chặt giám sát những khoản thu ngoài học phí ở TP.HCM

Phải thu đúng mục đích, công khai kế hoạch thu chi

Sở yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn đầy đủ cho từng học sinh.

Sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm, thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Những mức thu ngoài học phí của các trường tại TP.HCM - Ảnh 2

Những mức thu ngoài học phí của các trường tại TP.HCM - Ảnh 3

Khung mức thu do Sở GD-ĐT TP.HCM quy định

Các trường tiên tiến, tự chủ sẽ có mức thu khác nhau

Các trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ sẽ có mức thu như sau: (chưa bao gồm khoản thu hộ - chi hộ, Anh văn tích hợp, tổ chức các lớp bán trú):

- Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng Trường mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau: nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng); mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng); tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng); THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng); THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng).

Theo Dân trí