Nhóm ngành Cơ khí (Hệ TCCN tại TP.HCM) - Ảnh 1

 

TT

Tên trường

  Chuyên ngành đào tạo

01

Trường Trung cấp Công nghiệp TP.HCM

- Cơ khí chế tạo

02

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

- Cơ khí chế tạo

- Cơ khí động lực

03

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

- Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí

- Bảo trì sửa chữa ô tô và máy kéo

04

Trường Trung cấp Mai Linh

- Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí

05

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

- Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khí (chuyên ngành cắt gọt)

- Sửa chữa và khai thác thiết bị cơ - khí (chuyên ngành động lực)

06

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

- Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí ôtô

07

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

- Sửa chữa ô tô

- Cơ khí chế tạo

08

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

- Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí ôtô

- Cơ khí chế tạo (Tiện)

- Cơ khí chế tạo (Phay)

09

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

- Công nghệ cơ khí

10

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Cơ khí chế tạo máy

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

11

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

- Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí ngành may

12

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

- Chế tạo cơ khí

- Sửa chữa cơ khí

- Cơ khí ô tô

13

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

- Công nghệ Hàn

- Chế tạo Máy

- Cơ điện

- Công nghệ Ôtô

14

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm

- Sửa chữa và Khai thác thiết bị cơ khí

15

Trường Trung cấp Thủy sản

- Vận hành và sửa chữa máy tàu thủy

16

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III

- Cơ khí sửa chữa ô tô - máy xây dựng

17

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải đường thủy II

- Máy tàu thuỷ

 

18

Hệ TC trong Trường cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương III

- Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí

19

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

- Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí

20

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Sài Gòn

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

21

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

- Khai thác, sửa chữa thiết bị cơ khí

- Cơ khí ô tô