Nhiều ngành ĐH Sài Gòn điểm khá cao

Sáng nay 8-8, Trường ĐH Sài Gòn đã công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cập nhật đến ngày 7-8, theo đó cho thấy mặt bằng điểm hầu hết các ngành đều ở mức cao.

>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Nhiều ngành ĐH Sài Gòn điểm khá cao
Phụ huynh, thí sinh theo dõi thông báo chỉ tiêu vào các ngành của Trường ĐH Sài Gòn - Ảnh: Hải Quân

Trường ĐH Sài Gòn vừa cung cấp địa chỉ tra cứu hồ sơ xét tuyển theo ngành. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường có thể tra cứu http://daotao.sgu.edu.vn/xettuyen/ để biết thứ hạng của mình.

Với phần mềm này, nhà trường đã công bố chi tiết thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh 2015 theo từng tổ hợp ở từng ngành và thông tin điểm xét tuyển của thí sinh xếp thứ hạng từ cao xuống thấp.

Tuy nhiên, nhà trường lưu ý do thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng (tối đa bốn nguyện vọng) trong một đợt xét tuyển nên vị trí thứ hạng của thí sinh xem trong danh sách này theo từng ngành và tổ hợp môn thi bị ảo cao.

Ví dụ thí sinh đang xếp hạng ở vị trí 60 so với chỉ tiêu là 50 của ngành A thì chưa hẳn là thí sinh không trúng tuyển, vì còn nhiều thí sinh trong số 50 thí sinh có hạng cao nhất của ngành A có nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao hơn ở những ngành khác.

Điểm chuẩn tạm thời hầu hết các ngành từ 20 trở lên

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có 26 thí sinh đạt từ 21,25 điểm trở lên (tổ hợp toán-lý-hóa, 25 chỉ tiêu); 17 thí sinh 15 điểm trở lên (toán-hóa-tiếng Anh, 20 chỉ tiêu); 24 thí sinh 19,25 điểm trở lên (toán-hóa-sinh, 25 chỉ tiêu).

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 37 thí sinh đạt 21 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 35 chỉ tiêu); 34 thí sinh 20,25 điểm trở lên (toán-lý- tiếng Anh, 35 chỉ tiêu). Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 36 thí sinh 21 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 35 chỉ tiêu); 35 thí sinh 19,25 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu).

Ngành công nghệ thông tin 81 thí sinh 28,75 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 80 chỉ tiêu); 79 thí sinh 27,75 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 80 chỉ tiêu). Tổng điểm các môn thi đã nhân hệ số môn chính.

Ngành tài chính - ngân hàng 258 thí sinh 25,42 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 260 chỉ tiêu); 82 thí sinh 28,08 điểm trở lên (văn-toán-lý, 90 chỉ tiêu). Ngành kế toán 261 thí sinh 26,33 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 260 chỉ tiêu); 94 thí sinh 28,50 điểm trở lên (văn-toán-lý, 90 chỉ tiêu).

Ngành quản trị kinh doanh 264 thí sinh 27 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 260 chỉ tiêu); 87 thí sinh 28,5 điểm trở lên (văn-toán-lý, 90 chỉ tiêu). Ngành quản trị văn phòng 48 thí sinh 21 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 50 chỉ tiêu); 11 thí sinh 20,75 điểm trở lên (văn-toán-sử, 10 chỉ tiêu); 10 thí sinh 22 điểm trở lên (văn-toán-địa, 10 chỉ tiêu).

Ngành khoa học môi trường 24 thí sinh 21,5 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 25 chỉ tiêu); 20 thí sinh 16,75 điểm trở lên (toán-hóa-tiếng Anh, 20 chỉ tiêu); 25 thí sinh 19,5 điểm trở lên (toán-hóa-sinh, 25 chỉ tiêu). Ngành khoa học thư viện 29 thí sinh, thấp nhất 15 điểm (văn-toán-tiếng Anh, 50 chỉ tiêu); 10 thí sinh 18 điểm trở lên (văn-toán-sử, 10 chỉ tiêu); 9 thí sinh 20,25 điểm trở lên (văn-toán-địa, 10 chỉ tiêu).

Ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông 38 thí sinh 20,5 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 35 chỉ tiêu); 35 thí sinh 19 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu). Ngành kỹ thuật điện, điện tử 32 thí sinh 21 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 35 chỉ tiêu); 33 thí sinh 18,5 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu). Ngành luật 75 thí sinh 27,92 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 75 chỉ tiêu); 26 thí sinh 27,50 điểm trở lên (văn-toán-sử, 25 chỉ tiêu).

Ngành ngôn ngữ Anh (thương mại và du lịch) 187 thí sinh 29,58 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 190 chỉ tiêu); 60 thí sinh 23,33 điểm trở lên (văn-sử-tiếng Anh, 60 chỉ tiêu). Ngành quốc tế học 48 thí sinh 28,58 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 50 chỉ tiêu); 41 thí sinh, thấp nhất 15,25 điểm (văn-sử-tiếng Anh, 50 chỉ tiêu).

Ngành tâm lý học 34 thí sinh 20,5 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu); 36 thí sinh 16,75 điểm trở lên (văn-sử-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu). Ngành toán ứng dụng 30 thí sinh 28,33 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 30 chỉ tiêu); 31 thí sinh 25,75 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 30 chỉ tiêu). Ngành Việt Nam học 110 thí sinh 20,5 điểm trở lên (văn hóa - du lịch) (văn-sử-địa, 115 chỉ tiêu); 29 thí sinh, thấp nhất 16 điểm (văn-sử-tiếng Anh, 35 chỉ tiêu).

Cạnh tranh khốc liệt ở nhóm ngành sư phạm

Ngành giáo dục mầm non 145 thí sinh 30,58 điểm (kể chuyện, đọc diễn cảm-hát, nhạc-ngữ văn, 150 chỉ tiêu). Ngành giáo dục tiểu học 153 thí sinh 21 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 150 chỉ tiêu); 29 thí sinh 21,25 điểm trở lên (văn-toán-sử, 25 chỉ tiêu); 23 thí sinh 20,75 điểm trở lên (toán-sinh-văn, 25 chỉ tiêu).

Ngành quản lý giáo dục 28 thí sinh 20,25 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 30 chỉ tiêu); 6 thí sinh 20,5 điểm trở lên (văn-toán-sử, 5 chỉ tiêu); 6 thí sinh 21,25 điểm trở lên (văn-toán-địa, 5 chỉ tiêu). Ngành giáo dục chính trị 30 thí sinh 17,5 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 30 chỉ tiêu); 10 thí sinh 18,75 trở lên (văn-toán-sử, 10 chỉ tiêu).

Ngành sư phạm âm nhạc 43 thí sinh, thấp nhất 22 điểm (hát, xướng âm-thẩm âm, tiết tấu-văn, 50 chỉ tiêu). Ngành sư phạm hóa học 40 thí sinh 30,83 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 40 chỉ tiêu) . Ngành sư phạm lịch sử 31 thí sinh 29,25 điểm trở lên (văn-sử-địa, 30 chỉ tiêu); 10 thí sinh 26,67 điểm trở lên (văn-sử-tiếng Anh, 10 chỉ tiêu).

Ngành sư phạm mỹ thuật 14 thí sinh, thấp nhất 23 điểm (hình họa-trang trí-văn, 50 chỉ tiêu). Ngành sư phạm ngữ văn 28 thí sinh 29,58 điểm trở lên (văn-sử-địa, 30 chỉ tiêu); 10 thí sinh 27,5 điểm trở lên (văn-sử-tiếng Anh, 10 chỉ tiêu).

Ngành sư phạm sinh học 40 thí sinh 26,67 điểm trở lên (toán-hóa-sinh, 40 chỉ tiêu). Ngành sư phạm tiếng Anh 112 thí sinh 30,08 điểm trở lên (văn-toán-tiếng Anh, 120 chỉ tiêu); 40 thí sinh 24,25 điểm trở lên (văn-sử-tiếng Anh, 40 chỉ tiêu). Ngành sư phạm toán học 20 thí sinh 31,83 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 20 chỉ tiêu); 20 thí sinh 29,92 điểm trở lên (toán-lý-tiếng Anh, 20 chỉ tiêu).

Ngành sư phạm vật lý 39 thí sinh 30,75 điểm trở lên (toán-lý-hóa, 40 chỉ tiêu). Ngành sư phạm địa lý 29 thí sinh 29,75 điểm trở lên (văn-sử-địa, 30 chỉ tiêu); 5 thí sinh 30,33 điểm trở lên (văn-toán-địa, 5 chỉ tiêu); 4 thí sinh 26 điểm trở lên (toán-địa-tiếng Anh, 5 chỉ tiêu).

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi đã tính điểm ưu tiên và nhân hệ số 2 môn chính (đối với các ngành áp dụng môn thi chính).

Mặt bằng điểm bắt đầu tăng

Tính đến chiều 7-8, theo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển được các trường công bố cho thấy điểm thi đã bắt đầu nhích lên từng ngày.
Theo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn cập nhật đến ngày 6-8, mặt bằng điểm hầu hết các ngành đều ở mức cao.

Đối với các ngành không áp dụng môn thi chính (nhân hệ số 2 môn chính), thí sinh phải đạt từ 20 điểm trở lên mới trúng tuyển tạm thời. Còn đối với các ngành có áp dụng môn thi chính, thí sinh phải đạt 25 điểm trở lên mới trúng tuyển tạm thời.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa công bố về việc xác định điểm chuẩn. Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường là điểm chung cho các tổ hợp xét tuyển (khối A, A1, D1) và chung cho tất cả các ngành, chuyên ngành (trừ chuyên ngành tiếng Anh thương mại).

Tính đến ngày 7-8, nhà trường đã nhận được 4.157 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Trường có 4.000 chỉ tiêu.

Theo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành trừ chuyên ngành tiếng Anh thương mại, tính đến ngày 7-8 có 3.843 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên).

Thí sinh có điểm cao nhất (chưa tính điểm ưu tiên) đạt 26,5 điểm (khối A1). Riêng ngành tiếng Anh thương mại có đến 279 thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên, môn tiếng Anh hệ số 2). Thí sinh cao điểm nhất ngành này đạt 35,75 điểm (chưa tính điểm ưu tiên).

Theo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành y đa khoa vừa được khoa y (ĐHQG TP.HCM) công bố, tính đến ngày 6-8 có 103 thí sinh đạt 23,25 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên), trong khi chỉ tiêu của khoa y năm nay là 100.

ThS Phạm Thái Sơn, phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết tính đến ngày 6-8 nhà trường đã nhận được 3.131 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Tuy nhiên mặt bằng điểm của thí sinh khá thấp, hầu hết các ngành ở cả bậc ĐH và CĐ thí sinh chỉ cần bằng điểm sàn là trúng tuyển tạm thời vào trường.

Ở bậc ĐH, hai ngành có ngưỡng điểm an toàn nhỉnh hơn là công nghệ thực phẩm 16,5 điểm và đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15,5 điểm.

Trong khi tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, thống kê danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường này cho thấy hầu hết các ngành đều còn hàng trăm chỉ tiêu.

Tính đến ngày 6-8, ngành thú y đang dẫn đầu về lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển với 285 thí sinh. Ở ngành này có 193 thí sinh đạt từ 19,75 điểm trở lên (190 chỉ tiêu). Còn lại hầu hết các ngành đều còn rất nhiều chỉ tiêu.

Theo

  • Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150808/dh-sai-gon-nhieu-nganh-diem-kha-cao/822177.html
  • Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150808/mat-bang-diem-bat-dau-tang/790356.html
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Nhiều ngành ĐH Sài Gòn điểm khá cao, tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn 2015, điểm sàn 2015, điểm xét tuyển 2015

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017