Sự kiện: Đào tạo, chứng chỉ khác, nhân viên

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để thiết kế cấu trúc lương công bằng và động viên nhân viên làm việc.

 

Vào cuối khóa học, học viên có thể:
- Xây dựng hệ thống đánh giá vị trí công việc phù hợp với doanh nghiệp để sử dụng trong việc xác định hạng bậc vị trí công việc.
- Xây dựng cấu trúc lương hợp lý theo vị trí công việc; kết quả công việc và năng lực cá nhân.
- Thực hành xây dựng hệ thống lương.


 

dao tao, chung chi khac, tinh luong, nhan vien, khoa hoc ngan han

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy: yêu cầu học viên phải hoạt động nhiều trong suốt khóa học thông qua việc đọc tài liệu trước khi đến lớp, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, thực hành phỏng vấn và phản hồi

 


Nội dung:
-  Trả công theo phương pháp 3Ps
-  Các phương pháp định giá giá trị công việc: Raking, Classification, Pointing, Job matching, Position Mapping
-   Phương pháp xây dựng hệ thống đánh giá VTCV
-  Thực hành đánh giá VTCV
-  Nguyên tắc trong việc xây dựng thang bậc lương VTCV
-   Tìm hiểu về khảo sát lương thị trường và sử dụng kết quả khảo sát
-  Xây dựng thang lương VTCV
-  Các phương pháp điều chỉnh lương
-  Những lưu ý khi chuyển đổi lương và xử lý các tình huống

 


Đội ngũ giáo viên: Giàu kinh nghiệm thực tế Là những nhà quản lý uy tín tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước Trình độ chuyên môn cao Sử dụng phương pháp đào tạo hiện đại Sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ học viên trong và sau khóa học.

Sự kiện liên quan: 

Sự kiện: Đào tạo, thông tin đào tạo, chứng chỉ khác

Điền vào ô đăng ký để nhận thông tin các khóa đào tạo

Kênh tuyển sinh(Nguồn: Hieuhoc)