Khóa học Digital Marketing

Khoá học Digital Marketing: Digital Marketing có 3 đặc điểm: sử dụng phương tiện kỹ thuật số, tiếp cận khách hàng trong môi trường kỹ thuật số, tương tác được với khách hàng. Cùng tìm hiểu những đặc điểm này tại khoá học Digital Marketing

Trước khi đi vào thông tin chi tiết về khoá học Digital Marketing, chúng ta cùng tìm hiểu về một số khái niệm và công cụ khi áp dụng Digital Marketin

01. Digital Marketing là gì? (Tiếp thị số)

Việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông, là cách để bạn tiếp cận thị trường để tiếp thị sản phẩm và thương hiệu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Digital Marketing (Tiếp thị số) là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông. Digital Marketing có 3 đặc điểm: sử dụng phương tiện kỹ thuật số, tiếp cận khách hàng trong môi trường kỹ thuật số, tương tác được với khách hàng.

Học Digital Marketing Online cùng chuyên gia tại Academy.vn

Học Digital Marketing Online cùng chuyên gia tại Academy.vn

Ba khái niệm về Digital Marketing:

 • “Digital Marketing is the use of Internet as a medium for marketing and communication”- Asia Digital Marketing Association - Tiếp thị số là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông.
 • “Digital Marketing is the practice of promoting products and services using database-driven online distribution channels to reach consumers in a timely, relevant, personal and cost-effective manner” - Jared Reitzin, CEO - mobileStorm Inc. - Tiếp thị số là việc thực thi các hoạt động quảng bá sản phẩm và dịch vụ, trong đó sử dụng các kênh phân phối trực tuyến - định hướng theo cơ sở dữ liệu - nhằm tiếp cận đến khách hàng đúng thời điểm, thích hợp, cá nhân hóa và chi phí hợp lý.
 • Digital marketing’ describes the management and execution of marketing using electronic media such as the web, e-mail, interactive TV, wireless media in conjunction with digital data about customers characterstics and behaviour. - Dave Chaffey, Insights Director at ClickThrough Marketing - Tiếp thị số là việc quản lý và thực hiện các hoạt động marketing, trong đó sử dụng các phương tiện điện tử, như: website, email, phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số về đặc điểm và hành vi của khách hàng.

02. Đặc điểm phương tiện truyền thông của Digital Marketing

Digital Marketing có 3 đặc điểm : sử dụng phương tiện kỹ thuật số, tiếp cận khách hàng trong môi trường kỹ thuật số, tương tác được với khách hàng.

 • Digital Media = Traditional Media
 • Measurable (có khả năng đo lường)
 • Targetable (nhắm đúng khách hàng mục tiêu)
 • Optimize able ( có thể tối ưu)
 • Addressable (xác định)
 • Interactively (có tính tương tác)
 • Relevancy ( tính liên quan)
 • Viral able (có khả năng phát tán)
 • Accountable

03. Các công cụ căn bản của Digital Marketing:

 • Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)
 • Email marketing (Tiếp thị qua email)
 • SEM – Search engine marketing ( Paid listing – quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, tại Việt Nam rất phổ biến với Google Adwords)
 • SEO – Search Engine Optimization (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm)
 • Online PR (PR trực tuyến)
 • Mobile marketing (Tiếp thị qua điện thoại di động)
 • Social Media

Một chương trình đào tạo Digital Marketing sẽ bao gồm những nội dung sau:

THẾ GIỚ DIGITAL MARKETING VÀ NHỮNG CÔNG CỤ TIẾP THỊ , ĐO LƯỜNG TRÊN INTERNET - Digital Marketing World – Digital Marketing tools

 • Môi trường kinh doanh và thương mại điện tử trong kỷ nguyên số - E-Business & E-commerce in the digital age, Website, blog, microsite, Banner advertising
 • Tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm - Search Engine Optimization (SEO) - Search Engine Marketing (SEM)
 • Quảng cáo trên Internet
 • Online Display Ads - Forum Seeding Statistics
 • Tiếp thị bằng truyền thông xã hội - Social Media Marketing
 • Tiếp thị qua email - Email Marketing - Email Marketing reports
 • Tiếp thị quan điện thoại di động - Mobile Marketing – SMS
 • Google Adwords - Google Analytics
 • Facebook Ads, Facebook Page Insights
 • Youtube Insights, SEO Report online...
 • Online advertising measurement
 • Thực hành: Tiếp Thị Bằng Các Phương Tiện Trực Tuyến - (Search Engine Marketing – SEM - Google Keywords Tool)
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO cho website. - On Page SEO, Off Page SEO, Page rank, social network sites
 • Các công cụ hỗ trợ SEO
 • Công cụ phân tích từ khóa, công cụ phân tích website, công cụ đo lường…
 • Đo lường hiệu quả hoạt động trên Internet - (Google, Youtube, facebook, email, forum...)
 • Marketing trên công cụ tìm kiếm (SEM - SEO)

MẠNG XÃ HỘI & TRUYỀN THÔNG SỐ - Social Media & Tools

 • Xu hướng truyền thông trực tuyến và mạng xã hội - Social media trends
 • Giới thiệu về quảng cáo trực tuyến và các phương tiện truyền thông
 • Online advertising and media introduction - Vai trò của mạng xã hội trong các hoạt động digital marketing
 • Các công cụ truyền thông xã hội - MySpace, Facebook, Google plus,  Viral marketing, Buzz marketing…..
 • Chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội - Social marketing strategy

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ THẤU HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN INTERNET - Internet Market Research Application

 • Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trên internet - Consumer behavior on internet
 • Ứng dụng internet trong phát triển thị trường quốc tế - International marketing on internet
 • Các phương pháp nghiên cứu thị trường

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU TRONG THẾ GIỚI SỐ - Brand positioning in Digital World

 • Tiến trình và các bước định vị thương hiệu trên internet
 • Các mô hình định vị - Brand positioning models
 • Phân tích các tình huống định vị qua dự án online.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ONLINE - Digital Branding

 • Nguyên lý xây dựng thương hiệu trên internet - Law of brand building on internet
 • Các mô hình tiêu biểu - Tình huống nghiên cứu

CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ ĐỊNH HƯỚNG ONLINE - Marketing Strategy Online

 • Những vấn đề nền tảng về chiến lược
 • Strategy foundation - Tư duy chiến lược về cạnh tranh tiếp thị online
 • Hoạch định chiến lược tiếp thị online - Strategic marketing planing
 • Các bước triển khai chiến lược, tình huống nghiên cứu - Strategy development
 • Chiến lược sản phẩm online -Product strategy
TIẾP THỊ TRỰC TIẾP - Direct Marketing Online
 • Quản trị hệ thống thông tin marketing -Data base management
 • Kỹ năng xây dựng dữ liệu thông tin tiếp thị - Information system for marketing
 • Những công cụ tiếp thi trực tuyến - Direct marketing tools
 • Hoạch định kế hoạch tiếp thị trực tiếp - Direct marketing plan

TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN CHO GIỚI TRẺ, PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG - Digital Marketing for Teen/Women/Man

 • Dital Marketing for Teen, case studies
 • Digital marketing for Women, case studies
 • Digital marketing for Man, case studies

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR ONLINE - PR Plan online

 • Hoạt động PR trong kỷ nguyên mạng xã hội - PR planning in the digital age and social media
 • Xây dựng kế hoạch PR và thông điệp hiệu quả
 • Các bước xây dựng kế hoạch PR trên internet - Master Plan – Detailed Plan
 • Nội dung xây dựng một kế hoạch PR - Content Media
 • Yêu cầu đối với một kế hoạch PR - Requirement For a PR Plan
 • Các tình huống nghiên cứu, PR online and case studies
HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TIẾP THỊ TRÊN INTERNET - Digital Marketing Plan
 • Chiến lược xây dựng kế hoạch hoạch quảng cáo online
 • Digital Marketing Strategy  - Owner Media, Paid Media, Earned Media
 • Các bước xây dựng và phát triển kế hoạch tiếp thị online
 • Phân tích SWOT về dự án và đối thủ cạnh tranh
 • Xác lập sự khác biệt hoá trong các giải pháp Marketing Mix Online
 • Các tình huống nghiên cứu, Digital marketing plan in action, case studies
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO ONLINE - Intergrated Digital Advertising Campaigns
 • Xây dựng kế hoạch quảng cáo tổng lực trực tuyến
 • Phối hợp và tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo offline và Online
 • Online and offline marketing communication mix

CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ONLINE - Online Creative Principles

 • Xây dựng và phát triển ý tưởng lớn - Big idea development
 • Phát triển ý tưởng sáng tạo và Xây dựng bản định hướng sáng tạo - Creative Brief
 • Các Phương pháp sáng tạo cơ bản
 • Các Nguyên tắc Sáng tạo trong Quảng Cáo trực Tuyến
 • Tham khảo các thư viện thiết kế về Web và Flash
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu online, các bộ thiết kế banner, POP...

TIẾP THỊ TRÊN MOBILE VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG - Mobile Marketing

 • Giới thiệu các công cụ, dịch vụ và chương trình SMS
 • Tiếp thị trên điện thoại và các phương tiện truyền thông di động
 • SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking
 • Các ứng dụng của phương tiện truyền thông di động
 • Mobile Application
 • Lập kế hoạch mobile marketing
 • Mobile marketing plan
 • Phân tích tình huống về mobile marketing và nhận tài liệu tham khảo

ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET - Online advertising measurement

 • Các công cụ theo dõi, đánh giá hiệu quả Digital Marketing
 • Xây dựng chương trình kiểm tra hiệu quả hoạt động của Marketing
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu phân tích trong Digital Marketing
 • Thước đo trên Website và phân tích website Google Analytics
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của một chiến dịch Digital Marketing
 • Phân bổ ngân sách Digital Marketing
Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Khóa học Digital Marketing, Khóa học Digital Marketing

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 3 bình luận)

Một số thông tin về digital marketing
Bây giờ nhiều trung tâm nổi lên dạy nhiều về marketing lắm, cái chính mình nghĩ là trước nên bạn phải xác định rõ bạn làm việc ở bộ phận nào của marketing, mảng nào.. Mà trung tâm toàn dạy tool là nhiều, mình lại thấy mọi người thường thiếu đi cái hướng nhìn - là một trong cái quan trọng nhất để làm marketing. Bạn phải có cái nhìn tổng thể trước thì mới làm gì thì làm.
-Dạy về tool thì có rất nhiều trường như Hoàng Nguyễn, Vinalink...
-Dạy về cách hướng nhìn, tầm nhìn thì có Aiim, EQ, BMG
Có một trung tâm mới nổi mà mình thấy có sự kết hợp giữa tool và hướng nhìn luôn. Nhìn giao diện website và nội dung khóa học cũng khá ổn. Bạn coi thử thế nào
Webisite
http://wam.edu.vn/
Facebook
https://www.facebook.com/wam.edu.vn?fref=ts
()()
Học Digital Marketing
Mình tham khảo sơ qua một vài trung tâm dạy chuyên về digitalk marketing hiện nay và thấy đa phần các trung tâm thường dạy về các công cụ sử dụng trong DM mà chưa có trung tâm nào dạy chuyên sâu về chiến lược, tầm nhìn để áp dụng cho một chiến lược marketing hiện đại. Có bạn nào có thông tin không?
()()
nhận thông tin các khoá đào tạo
KHoá đào tạo digital marketing
Khoá đào tạo giám sát bán hàng
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Cách giải quyết mẫu thuẫn nơi công sở

Môi trường làm việc mang tính cạnh tranh cao như công sở dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Giải quyết mâu thuẫn là điều nên làm nếu bạn không muốn bị cô lập.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017